مديركل نمونه بيمه ايران در سال٩٨ -٩٩ مشخص شد

مديركل نمونه بيمه ايران در سال٩٨ -٩٩ مشخص شدمحسن شمس مديركل بيمه ايران استان قزوين توسط مديرعامل بيمه ايران لوح تقدير مدير نمونه دريافت كرد.


انتشار : 17 آبان 1399 - 15:08 -- کد خبر: 12786‘99’