صنعت بیمه کشور در صورت عدم رعایت نرخ و شرایط فروش بیمه نامه و بازاریابی غیر حرفه ای و رقابت ناعادلانه، در تنگنای توسعه و کاهش توانگری مالی و عدم توانایی در پرداخت انواع خسارت و بازار صنعت بیمه کشور نیز تحت الشعاع فروش ناسالم قرارخواهد گرفت. به همین دلیل منابع مالی کمتری نصیب شرکت های بیمه شده و شرایط سرمایه گذاری را نیز دچار افت می شود. لذا در این نهاد بازرگانی و خدماتی عدم رعایت ساز و کارهای حرفه ای رقابت و کسب و کار بیمه ای و همچنین عدم توجه لازم به مفاد برخی از آیین نامه های شورای عالی بیمه مانند 81 و 69، این صنعت را دچار آسیب جدی مالی و کاهش توانگری مالی می کند و منابع مالی کمتری جذب شرکت های بیمه می شود . شرکت های نوظهور و با سابقه در بخش دولتی و خصوصی برای بقا و حیات در صنعت بیمه و حفظ ثبات اقتصادی این بازار مالی و خدماتی به همکاری مشترک در ساماندهی رقابت حرفه ای در این صنعت نیاز دارند. شاخص های اقتصادی و مالی صنعت بیمه برای ارائه خدمات پس از فروش به بیمه گذاران نیاز فراوانی به منابع مالی، مازاد بر سرمایه و مازاد بر توان اتکایی دارد و همچنین در صورت کاهش قدرت و توان مالی جهت پرداخت خسارت در بازار رقابتی ناسالم همه صنعت بیمه، به ویژه  شرکت های دارای سرمایه کم و یا ناکافی به سمت تزلزل اقتصادی، مالی و بحران خواهند رفت.رقابت در صنعت بیمه ضرورت دارد ولی در صورتب که در محدوده نرخ و شرایط آیین نامه های شورای عالی بیمه  تعریف شود و حرکت بازار یابی شرکت های بیمه به سمت بیمه گذاران هدف در چارچوب بازار رقابتی سالم و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه گران قرار داشته باشد تا بیمه گذاران از محدوده بیمه نامه های حرفه ای و با ضمانت اعمال مدیریت ریسک خارج نشوند .شرکت های بیمه نباید از مدار نرخ و شرایط برای تامین منابع مالی صنعت بیمه از چارچوب حرفه ای خارج شوند. برخی از بیمه نامه ها در تعدادی از پوشش های بیمه ای در اموال و زندگی بدون توجیه اقتصادی قابل قبول و در صورت کاهش نرخ و شرایط کارشناسی و در صورت وجود رقابت ناسالم و غیر حرفه ای و نیز بدون اعمال مدیریت ریسک به ضرر کل صنعت بیمه است. بنابراین اقتصاد صنعت بیمه در بازار رقابتی سالم و حرفه ای رشد خواهد نمود و در بازار رقابتی ناسالم در صورت کاهش ساز و کارهای نظارتی و نرخ و شرایط زیر قیمت واقعی آسیب های جدی را این صنعت لمس خواهد کرد.گفتمان صنعت بیمه ی اقتصاد محور در رقابت سالم، سود آوری مشترک را برای این صنعت به ارمغان آورده و در نتیجه با منابع مالی کافی و مطلوب اقتصادی، توانگری مالی صنعت بیمه افزایش پیدا کرده است همچنین افزایش توانمندی پذیرش ریسک های متعدد و نوآوری در خدمات پس از فروش را برای ارائه خدمات رقابتی و مردم پسند به بیمه گذاران و شرکت های بیمه فراهم خواهد کرد.

مهمترین ویژه گیهای صنعت بیمه در حال توسعه و رو به رشد، رقابت سالم و اقتصاد محور است و منابع مالی و درآمد های مناسب موتور محرکه صنعت بیمه کشور است.

 

بهمن لامعی

عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران

مطلب قبلیمعرفی سرپرستی‌های منتخب سال97 بیمه‌‌کوثر
مطلب بعدیتصویب آیین‌نامه بیمه شخص ثالث