امسال هم مثل هر سال گردهمایی سالانه ارزیابان حرفه ای خسارت بیمه ای در ساختمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و همکاران صنعت بیمه و شرکت های ارزیابی خسارت و نیز ارزیابان رسمی این حوزه گرد هم آمدند تا داشته های خود را اعلام و نظرات خود را با یکدیگر تبادل کنند.

در این بین حضور رییس کل بیمه مرکزی به عنوان بالاترین نهاد ناظر وو همراهی شخص دکتر سلیمانی و حضوربرخی مدیران  عامل مفید و دلگرم کننده بود.

اینکه ارزیابان حرفه ای و رسمی خسارت در ایران جایگاهشان کجاست و باید به کجا برسند و چه سازو کاری فرارو دارند مباحثی بود که در این گرد همایی مطرح شد.

در ابتدا دکتر سلیمانی، رئيس كل  بیمه مرکزی در گردهمايي سالانه ارزيابان حرفه اي خسارت بيمه اي به نکاتی اشاره کرد که تامل برانگیز بود .اینکه سیاست بیمه مرکزی برون سپاری است در این راستا انتظار دارم ارزیابان خسارت در استانها افزایش پیدا کنند .در ادامه سلیمانی بر ضرورت وجود ارزیابان خسارت مستقل و برون سپاری کار ارزیابی توسط شرکت‌های بیمه تاکید کرد و از حمایت بیمه مرکزی بر ایجاد شرکت‌های ارزیابی خسارت بین المللی خبر داد و عنوان کرد: با توجه به اعمال تحریم ها ، به ایجاد شرکت‌های ارزیابی خسارت در سطح بین المللی نیازداریم که تا کنون در این زمینه مجموعه ارزیابان خسارت ضعیف عمل کردند.غلامرضا سلیمانی در ادامه همایش ارزیابان خسارت گفت : ماده ۱۵ آیین نامه ۸۵ بر بکارگیری ارزیابان دارای مجوز و برخورد با ارزیابان بدون مجوز تاکید کرده است در این راستا از معاونت نظارت بیمه مرکزی می خواهم جهت ارتقا کار ارزیابان مجوز دار با ارزیابان بدون مجوز برخورد شود.وی تاکید کرد : شرکت‌های بیمه به صرف مجوزدار بودن با ارزیابان همکاری نکنند بلکه بر تخصص ارزیابان تاکید کنند.

.پس از رییس کل بیمه مرکزی دكتر بختياري، مديرعامل بيمه رازي در همایش ارزیابان خسارت  به نکاتی اشاره کرد که قوت قلبی برای ارزیابابن حرفه ای بود ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که بنده در دوران تصدی پست مدیرعاملی کارهایی انجام دادم که خوشبختانه این فعالیت ها مشهود است و همگان واقفند که در حمايت از نهاد سازي ارزيابان خسارت صنعت بيمه اي در كشور چه کارهایی صورت گرفته است.مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی خطاب به جامعه ارزیابان خسارت گفت: به دلیل تاثیر ارزیابان خسارت در کاهش تقلبات این جامعه نیازمند نوآوری و  دگرگونی هستند.گاه رقابت های نه چندان مطلوبی میان ارزیابان خسارت دیده می شود این در حالی است  در شرایط فعلی و تا زمان که کیک ارزیابان خسارت بزرگ شود این جامعه پیش از هر چیزی نیازمند هم افزایی و سرمایه گذاری های مشترک هستند و قبل از هر چیزی باید در متقاعد کردن مدیران برای استفاده از جامعه ارزیابان خسارت ورود پیدا کنند تا این کیک به مرور بزرگ شود.

در نهایت نوبت به ارائه گزارش عملكرد ارزيابان توسط توسط علیرضا بيات، دبير انجمن ارزيابان خسارت حرفه اي صنعت بيمه، معاون اقتصادي وتوسعه و عضو هيات مديره شركت ايرانيان پوشش در همایش ارزیابان صنعت بیمه رسید.

بخش اول صحبت های دکتر بیات این گونه آغاز شد، اگرچه بیش از ده سال از واگذاری پروانه های فعالیت ارزیابان می گذرد ولیکن تا کنون تعرفه مشخصی برای انجام فعالیت ایشان مشخص نگردیده است و این وظیفه صنفی تنها با همکاری و همدلی اعضای انجمن میسر می گردد.

تعیین تعرفه انجام خدمات ارزیابی خسارت توسط انجمن صنفی سبب گسترش فعالیت ها و شفافیت مالی برای بیمه گران و بیمه گذاران می گردد، اذعان داشت:با عنایت به پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور، با بهره مندی از الگوهای های کشور های پیشرفته بیمه مرکزی ارزیابان مستقل خسارات را به صنعت بیمه معرفی نمود و پس از تائید صلاحیت وظیفه ارزیابی و تعیین خسارت وارد آمده را بصورت بی طرف و مستقل به ایشان واگذار نمود.

این ماموریت با حضور چهره های شاخص و خدمات برجسته به جایگاه جدا نشدنی صنعت بیمه تبدیل گردید و روزبه روز بر اهمیت آن افزود.البته باید بدانیم در ابتدا اگرچه کار را خوب آغاز کرده ایم اما تا رسیدن به قله تعالی، راه بسیاری در پیش داریم.

.پذیرش پرداخت خسارت سهم بیمه مرکزی در صورت امضاء و تأیید ارزیاب کنترل،کافی نبودن وجود قرارداد صرف و لازمه آمار تعداد کار ارجاعی، تناسب تعداد پرسنل شعب با تعداد پرونده های مشتریان، امکان استفاده از انتخاب ارزیاب خسارت به بیمه گذار از طرف بیمه مرکزی و راهکاری  برای تعیین تعرفه خدمات ارزیابی خسارت و گذر به شفافیت در جامعه ارزیابان خسارت با تعرفه مشخص از جمله مطالبی بود که بیات دبیر انجمن بیان کرد.

کد خبر:۴۱۵۵۹۰۰۰135

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:شرکت ارزیابان خسارت ایرانیان پوشش

مطلب قبلیاستراتژی بیمه “ما”؛ افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر خدمات
مطلب بعدیخسارت زیاندیدگان بازارچه مرزی نقده توسط بیمه دانا پرداخت می شود