به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه حکمت، سود قطعی سال ۱۳۹۹ بیمه‌های زندگی به میزان ۲۸/۴ درصد به حساب اندوخته بیمه نامه های زندگی محاسبه و اعمال گردید.

مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه حکمت در این باره گفت : بازده سرمایه گذاری حاصل از معاملات بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۹ بالاترین نرخ مشارکت از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است که بر همین اساس  نیز اندوخته بیمه نامه های زندگی  متناسب با سود ۲۸/۴ درصد افزایش یافته است.

مطلب قبلیجلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با میزبانی بیمه آسیا برگزار شد
مطلب بعدیسود مشارکت در منافع به شبکه فروش بیمه دی پرداخت شد