این روزها خبر قانون جدید بیمه شخص ثالث بسیار داغ است و این خبر را بارها از رسانه‌های مختلف شنیده‌ایم. بیمه شخص ثالث بیمه‌ای اجباری برای وسایل نقلیه موتوری است. تمام خودروها باید تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشند. قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قبلی تفاوت‌هایی دارد. اجرای این قانون جدید از تاریخ 29 خرداد سال 1396 برای همه شرکت‌های بیمه الزامی شده است. در این مطلب قصد داریم تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث را نسبت به قانون قبلی به طور کامل بیان کنیم.

 تخفیف‌های بیمه شخص ثالث از قانون قبلی تاکنون

شاید یکی از نگرانی‌های بیمه‌گزاران درباره تخفیف‌های بیمه شخص ثالث باشد؛ اینکه در قانون جدید، تخفیف‌های موجود در قانون قبلی به قوت خود برقرار است یا نه!

در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم بروز خسارت مانند قانون قبلی همچنان پابرجا است.

مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم دریافت خسارت متعلق به بیمه‌گزار است؛ یعنی بیمه‌گزار می‌تواند تخفیف‌های بیمه شخص ثالث خود را به خودرویی دیگر از همان نوع منتقل کند. خودرو از همان نوع یعنی اگر بیمه‌نامه برای خودرو 4 سیلندر بوده، آن را مجدداً به خودرو 4 سیلندر منتقل کند؛ اگر خودرو قبلی 6 سیلندر بوده آن را به خودرو 6 سیلندر دیگری منتقل کند.

بیمه‌گزار فقط می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی خود، همسر، فرزندان یا والدین خود منتقل کند.

در قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه فقط تا 2/5 درصد می‌توانند برای حق بیمه تخفیف قائل شوند و بیشتر از آن نیازمند مجوز بیمه مرکزی است. 

پایانی بر الحاقیه بیمه شخص ثالث

زمانی که مبلغ دیه افزایش پیدا می‌کرد، بیمه‌گزاران ملزم بودند الحاقیه بیمه شخص ثالث تهیه کنند تا در صورت بروز حادثه، بیمه شخص ثالث هزینه دیه فرد خسارت‌دیده را به طور کامل پرداخت کند؛ در غیر این صورت بیمه تا سقف تعهد مبلغ قبلی هزینه خسارت را پرداخت می‌کرد و الباقی آن به عهده بیمه‌گزار می‌شد.

از ابتدای سال 1396 الحاقیه بیمه شخص ثالث حذف شد و سقف تعهدات بیمه شخص ثالث در صورت افزایش مبلغ دیه، به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد. این موضوع در قانون جدید بیمه شخص ثالث نیز اعمال شده است و بیمه‌گزاران نیازی به تهیه کردن الحاقیه بیمه شخص ثالث ندارند.

بیمه شخص ثالث برای رانندگان سابقه‌دار!

مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث، نرخ حق بیمه شخص ثالث برای افراد باسابقه رانندگی پرخطر و دارای نمره منفی بالا با کسانی که سابقه تخلف و نمره منفی کمی دارند، تفاوت دارد. قطعاً هزینه حق بیمه افراد باسابقه رانندگی خطرناک به دلیل احتمال بالای ریسک تصادف و بروز خسارت بالاتر است. این قانون در جهت کاهش تخلفات رانندگی وضع شده است.

همچنین پیش‌بینی‌شده است که راهنمایی و رانندگی اطلاعات رانندگان را در قالب شماره پلاک در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد و شرکت‌های بیمه بر اساس سوابق تخلفات راننده اقدام به تعیین میزان حق بیمه می‌کنند.

قانون جدید بیمه شخص ثالث و متقلبان!

به موجب قانون جدید بیمه شخص ثالث، کسانی که از طریق اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی از بیمه خسارت دریافت می‌کنند، به حبس تعزیری محکوم می‌شود و باید دو برابر مبلغ خسارت را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

مطابق این قانون هیچ مقصری در صورت بروز حادثه زندانی نمی‌شود.

رانندگان متخلف در پرداخت خسارت شریک می‌شوند!

یکی دیگر از تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث نسبت به قانون قبلی، این است که مقصر حادثه در صورتی که به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه شود، باید مبلغی را بابت خسارت وارد شده به زیان‌دیده بپردازد و بیمه همه هزینه خسارت را پرداخت نمی‌کند. این قانون در جهت کاهش تخلفات رانندگی ایجاد شده است.

در این حالت بیمه تمام خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند اما متناسب با خسارت وارد شده از مقصر حادثه نیز مبلغی دریافت می‌کند.

در صورتی که حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت شود و فرد مقصر دچار تخلف رانندگی شده باشد، مطابق شرایط زیر هزینه خسارت از وی دریافت می‌شود:

  • در اولین حادثه مقصر، 2/5 درصد از هزینه خسارت مالی و جانی از وی اخذ می‌شود.
  • در دومین حادثه مقصر، 5 درصد از هزینه خسارت مالی و جانی از وی اخذ می‌شود.
  • در سومین حادثه و پس از آن، مقصر باید 10 درصد از هزینه خسارت مالی و جانی را بپردازد.

شرکت‌های بیمه هم باید جریمه بپردازند!

در صورتی که مدارک بیمه‌گزار کامل باشد و دادگاه رأی را مبنی بر پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه صادر کرده باشد، بیمه‌گر در صورت تأخیر باید روزی معادل نیم هزارم مبلغ خسارت، جریمه پرداخت کند.

مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث باید خسارت حوادث جرحی و فوتی حداکثر ظرف مدت 2 هفته توسط شرکت بیمه پرداخت شود.

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، رضایت گرفتن شرکت‌های بیمه از بیمه‌گزار برای پرداخت مبلغ خسارت کمتر ممنوع اعلام شده است و شرکت‌های بیمه باید تمام خسارت تعیین شده بیمه‌گزار را به طور کامل پرداخت کنند.

دیه بانوان و آقایان همچنان برابر می‌ماند!

 مطابق قانون جدید بیمه شخص ثالث، برابری مبلغ دیه زن و مرد همچنان باقی مانده است و این قانون بدون تغییر برقرار است.

در قانون جدید بیمه شخص ثالث به راننده مقصر هم توجه شده!

در بیمه شخص ثالث شخص اول راننده شخص ثانی شرکت بیمه و سایرین شخص ثالث محسوب می‌شوند. در قانون جدید بیمه شخص ثالث علاوه بر شخص ثالث به راننده که شخص اول باشد هم توجه شده است و پوشش‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است. در قانون جدید بیمه شخص ثالث، مقصر حادثه می‌تواند برای تعیین میزان جراحت وارد شده به پزشکی قانونی مراجعه کند و در صورت تائید از خدمات بیمه‌ای برخوردار شود؛ یعنی بیمه‌گزار می‌تواند از پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالث در صورت بروز خسارات جرحی استفاده کند.

در حوادث مختصر دیگر لازم نیست با پلیس تماس بگیرید!

 بنا بر قانون جدید، خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث در صورت بروز زیان کمتر از 9 میلیون تومان امکان‌پذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ گفته شده خسارت داشته باشد، برای اخذ هزینه خسارت نیازی به کروکی و گزارش پلیس نیست؛ به شرط اینکه طرفین حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند. این قانون جدید در بسیاری از حوادث کار طرفین حادثه را آسان می‌کند؛ یعنی مقصر و زیان‌دیده در حوادثی که خسارات مختصری ایجاد کرده باشد برای اخذ هزینه خسارت از بیمه نیازی به کروکی و گزارش پلیس ندارند.

در این صورت حضور خودرو طرفین تصادف و رانندگان برای بررسی صحت تصادف با به همراه داشتن بیمه‌نامه و کارت وسیله نقلیه الزامی است.

شرکت‌های بیمه از ارگان‌های مقصر خسارت بگیرید!

در صورتی که خسارت وارد شده بر بیمه‌گزار به دلیل مشکلات راه، عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت هزینه خسارت بیمه‌گزار به ارگان‌های مسئول بروز خسارت (راه‌سازی، خودروسازی، راهنمایی و رانندگی، شهرداری و…) مراجعه کند و نسبت به دریافت مبلغ خسارت پرداخته شده از ارگان (های) مربوطه اقدام کند. میزان تقصیر سازمان‌های مختلف در خسارت رخ داده توسط دادگاه مشخص می‌شود.

تصادف با وانت منطقی‌تر است یا با سواری؟!

در قانون جدید بیمه شخص ثالث هزینه خسارت مالی وارد شده تا سقف مشخصی توسط بیمه پوشش داده می‌شود. این سقف معادل خسارت وارد شده به گران‌ترین خودرو متعارف تا سقف تعهد درج شده در بیمه‌نامه است. در اینجا منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از نصف سقف تعهدات بدنی باشد که ابتدای هر سال مشخص می‌شود.

تعهد شرکت بیمه در برابر سرنشینان خسارت دیده برابر با حاصل‌ضرب ظرفیت خودرو در سقف تعهدات بدنی بیمه مطابق شرایط بیمه‌نامه است. تعداد جنین و اطفال زیر 2 سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت ماشین اضافه می‌شود.

ظرفیت وسایل نقلیه بارکش بر اساس میزان بار است؛ لذا ظرفیت مجاز سرنشینان برای بارکش کمتر از 5 تن، 1 نفر به‌جز راننده و برای بارکش بیش از 5 تن، 2 نفر به‌جز راننده است.

تعهد شرکت بیمه در برابر خسارت دیدگان خارج از خودرو برابر با 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه مطابق شرایط بیمه‌نامه است.

معیار قطعی شدن میزان خسارت بدنی زیان دیده، قطعیت حکم دادگاه است. 

قلمرو بیمه شخص ثالث تا کجاست؟

 پوشش‌های بیمه شخص ثالث فقط در کشور جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد؛ مگر اینکه در بیمه‌نامه با غیر از این شرایط توافق شده باشد.

نوشته شهاب شیرین

تهیه و تنظیم:فاطمه محمدی نژاد گنجی

مراقب بیمه

مطلب قبلیمدیرکل بیمه ایران: ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیلاب پرداختیم
مطلب بعدیرونمایی از طرح “تاک” بیمه دانا در شهر مشهد