مدارك مورد نياز:

  • كپى كارت ملى
  • كپى شناسنامه
  • اسكن فيش واريزى مبلغ ١/٢٠٠/٠٠٠ تومان به حساب شركت ارزيابان خسارت ايرانيان پوشش به شماره كارت  ٦٣٦٢١٤٧٠١٠٠٢٩٧٥٧ بانك آينده
  • تصوير آخرين مدرك و مقطع تحصيلى

📣

شروع دوره 17 خرداد

جهت اطلاعات بيشتر با شماره

٧٥٣٣١-٠٢١

تماس بگيريد

و يا مدارك خود را از طريق واتس اپ مجموعه براى ما ارسال بفرماييد:

٠٩١٢٠٩١٤٨٩٤

مطلب قبلیمیوه دادن درخت بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی
مطلب بعدیدارندگان بیمه سلامت باید رایگان به پزشک خانواده شهری مراجعه کنند