حق بیمه‌ تولیدی شرکت بیمه کوثر در 9 ماه سال 1400، با 50درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مبلغ 4هزارو165 میلیارد تومان رسید.

به گزارش روابط عمومی و اعلام معاون برنامه‌ریزی و نوآوری بیمه کوثر، طی این مدت، از حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر، سهم رشته‌های غیرزندگی به ترتیب 85 و 86 درصد، و سهم بیمه‌های زندگی به ترتیب 15 و 14 درصد بوده است. در این مدت، رشته‌های مهندسی، انرژی، درمان و باربری شرکت بیشترین رشد فروش را نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته، در میان سایر رشته‌ها داشته‌اند.

مسعود طاهری وسیه‌سری گفت: نسبت خسارت بیمه کوثر در 9ماه سال‌جاری 49.4درصد بوده است.

وی خاطرنشان ‌کرد: خوشبختانه در سه ماهه سوم سال 1400 به نتایج مهمی از جمله صدور مجوز فعالیت بیمه کوثر در منطقه عسلویه، دریافت گواهینامه ایزو 31000 نسخه 2018 و کسب جایزه طرح فروش بیمه‌نامه بدنه سفری در یازدهمین جشنواره ملی بهره‌وری دست یافتیم.

مطلب قبلیانتصاب رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
مطلب بعدیبا تأیید نهاد ناظر؛ بیمه میهن سکاندار خود را شناخت