به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، شعبه قم موفق به کسب پرتفوی هزار میلیاردی (1.030.688.230.712ریال) طی 9ماهه سال1400 شد.

بدین منظور نشست مشترکی بین کارکنان شعبه و انجمن نمایندگان استان قم در محل شعبه قم برگزار شد. در این نشست ابتدا رئیس شعبه ضمن تحلیل عملکرد 9ماهه این شعبه و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش ضریب خسارت، موفقیت بدست آمده را مدیون  وفاق و همدلی بین پرسنل و نمایندگان دانست.

در پایان مراسم رئیس شعبه قم با اهدای شاخه‌های گل از همکاری و تلاش‌های نمایندگان و همکاران شعبه تقدیر کرد.

مطلب قبلیصندوق تامین خسارت های بدنی یك نهاد مشكل گشا و مكمل صنعت بیمه به حساب می آید
مطلب بعدیامیر دریادار سیاری با هیئت مدیره شرکت بیمه حکمت دیدار کرد