محمدعلی شجاعی در دیدار با مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) گفت: سهم بنیاد برکت در بیمه منازل روستایی استان به ۵۰ درصد رسید.

وی افزود: سهم بنیاد برکت در بیمه منازل روستایی استان در برابر حوادث غیر مترقبه از ۳۰ درصد سال گذشته به ۵۰ درصد در سالجاری مصوب شد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سهم مشارکت بنیاد برکت برای بیمه منازل روستایی در سال جاری دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. 

وی با اشاره به تخصیص دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی بنیاد برکت برای بیمه منازل روستایی، گفت: ۵۰ درصد سهم استان نیز از محل اعتبارات دهیاری ها و مدیریت بحران استان تامین خواهد شد.

شجاعی با قدردانی از نگاه ویژه بنیاد برکت فرمان امام(ره) به استان خراسان شمالی، افزود: سهم بنیاد برکت در سایر استان ها ۳۰ درصد است و خراسان شمالی تنها استان دارای سهم ۵۰ درصدی است. 

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، وی گفت: در این نشست همچنین مقرر شد تا یک هفته آینده بنیاد برکت میزان خسارت های وارده به مناطق زلزله زده را ارزیابی کند تا خسارت ها پرداخت شود.

مطلب قبلیدرجه ‏بندی كاركنان فنی شركت بیمه سرمد بر مبنای مدل شایستگی كاركنان
مطلب بعدی بیمه زراعت برنج در ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری مازندران