در مراسم پایانی هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه حافظ از شعب برتر این شرکت تقدیر بعمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، در پایان مراسم هفدهمین سالگرد تاسیس این شرکت از روسا و کارکنان شعب برتر سال 1397 و بر اساس شاخص‌های تحقق بودجه، ترکیب پرتفوی، تعداد بیمه‌نامه صادره، میزان خسارت پرداختی، تعداد پرونده‌های خسارت، نسبت خسارت، عملکرد نمایندگان، رشد وصول حق‌بیمه و. … انتخاب و معرفی شدند.

بنابراین گزارش، شعبه ماکو و شعبه انزلی به عنوان شعب برتر این شرکت انتخاب و طی مراسمی از روسا و تمامی کارکنان آن شعب تقدیر بعمل آمد.

تهیه و تنظیم:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:بیمه حافظ

مطلب قبلیحریق آتش دامن بزرگترین بازار سرپوشیده جهان را گرفت
مطلب بعدیبرنامه های راهبردی شش گانه شرکت بیمه حافظ رونمایی شد