مطلب قبلی6 استارتاپ منتخب در بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان «صنعت بیمه،نوآوری و فناوری اطلاعات»
مطلب بعدیتلاش مضاعف بیمه اتکایی ایرانیان در شرایط تحریم