مطلب قبلیبا ابلاغ رئیس کل بیمه مرکزی؛ نکوئی،مدیرعامل بیمه آسماری شد
مطلب بعدی“افزایش حقوق” و “بیمه تکمیلی درمان” همچنان مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی کشوری