مطلب قبلیمعاون برنامه ریزی و تحول کسب و کار شرکت بیمه دی منصوب شد
مطلب بعدیتمديد گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015