درباره ما

مدیر مسئول : ابراهیم ایران نژاد

زمینه رسانه : اقتصادی

شماره ثبت : ۷۹۶۳۶

آدرس : تهران خيابان فتحي شقاقي خيابان فراهاني پور خيابان دوم پلاك دو قديم و پلاك ١٤ جديد طبقه اول و دوم پایگاه خبری مراقب بيمه

کدپستی : ۱۴۳۳۶۳۴۳۳۵

تلفن : ۴۱۵۵۹ – ۰۲۱

ایمیل : info@moraghebbime.ir