به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه، شرکت بیمه آسیا در اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 با سرمایه 2 هزار و 300 میلیارد ریالی سود هر سهم را 280 ریال اعلام کرد که در مقایسه با فعالیت در مدت مشابه سال گذشته توانسته سود هرسهم را معادل 47 درصد افزایش دهد . 
« آسیا» در صورت های مالی یکساله خود اعلام کرد که درآمد بیمه ای به 4 هزار و 173 میلیارد و 153 میلیون ریال رسید که این رقم در سال مالی 1396 مبلغ 759 میلیارد و 853 میلیون ریال بوده و برای دوره مالی 1398 مبلغ 4 هزار و 340 میلیارد و 200 میلیون ریال پیش بینی کرده است . 
این شرکت در این دوره درآمد حق بیمه‌ای را 38 هزار و 595 میلیارد ریال و هزینه خسارت ها را 32 هزار و 571 میلیارد ریال اعلام کرد . 
سود عملیاتی «آسیا» در این دوره به 611 میلیارد ریال، سود خالص 644 میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره به 941 میلیارد ریال رسیده است . 
به گزارش سنا، « آسیا» در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در بخش سرمایه‌گذاری‌ها اعلام کرده است که با توجه به وضعیت اقتصادی، بخش عمده‌ای از سود شرکت از محل سرمایه‌گذاری مطابق با آیین نامه 60 شورای عالی بیمه تامین می‌شود. از جمله سرمایه‌گذاری‌های شرکت شامل سپردهای بانکی (ارزی و ریالی) و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و خرید املاک و مستغلات به منظور تاسیس شعب جدید و فروش املاک و مستغلات مازاد است؛ همچنین از جمله عوامل تاثیرگذار در سود شرکت شامل: تصمیمات هیات دولت، 
بانک مرکزی 
و قوه محترم قضائیه در رابطه با تغییر نرخ سود سپرده، تغییرات نرخ ارز، مالیات و نرخ دیات است . 

مطلب قبلیپوشش هزینه پاکسازی در بیمه آتش سوزی چیست؟
مطلب بعدیچگونه لیست بیمه را در سایت تامین اجتماعی بارگزاری و پرداخت کنیم