جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در ساختمان شماره هفت بیمه آسیا با حضور کلیه اعضا برگزار شد و دستور جلسه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی خود را، با حضور کلیه اعضا  و  با میزبانی بیمه آسیا برگزار کرد.

 بنا بر این گزارش، در این نشست، موضوع پروژه ساختمان جدید سندیکا به عنوان دستور جلسه مطرح شد و هریک از اعضا به بیان نظرات خود درا ین زمینه پرداختند.

 در این نشست همچنین، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سایر اعضای سندیکا از آقای مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا بابت میزبانی این نشست، تشکر و قدردانی کردند.

مطلب قبلیسالروز رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد
مطلب بعدینرخ سود قطعی بیمه های زندگی شرکت بیمه حکمت اعلام شد