انواع بیمه( بخش اول)

به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه، واژه ی بیمه برای بسیاری از افراد آشناست. اما چند درصد از ما با انواع بیمه ها و کاربرد آنها حتی مزایا و شرایطی که دارند، آشنایی داریم؟!

آیا اینکه گفته اند: بیمه، آرامش امروز، آسایش فردا، به واقع مصداق عینی هم دارد؟ یا خیر تنها به مثابهی یک اشعار است و دیگر هیچ.

در مفهوم کلی، بیمه اشخاص اینگونه تعریف میگردد: بیمه‌ای است مربوط به جان و سلامتی اشخاص.

در این مجال بد نیست در خصوص بیمه اشخاص و انواع آن اطلاعاتی به دست آوریم.

با این تعریف، بیمه اشخاص، خود، دارای سه نوع بیمه است: بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه درمان.

در این مجال قصد داریم اطلاعاتی در خصوص بیمه ی درمان و شرایط آن به دست آوریم.

بیمه درمان چیست؟ بیمه درمان که آنرا بیمه تکمیلی نیز می نامند بیمه ای است که در هنگام بروز حادثه و جهت تأمین هزینه های درمانی صورت می پذیرد.

همه ی ما می دانیم که خطر همیشه هست و انسان همواره در معرض انواع بیماریها ‌و خطراتی است که شاید او را روانه بیمارستان کند.

طبیعی است هزینه های درمانی، گاه آنچنان سنگین می شود و یا مبالغی که باید برای تهیه دارو و عملهای جراحی پرداخت آنچنان بالاست که حضور یک حامی به نام بیمه ی درمان تکمیلی، ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

هزینه هایی که جهت بهبودی و معالجه‌ ی افراد صورت می گیرد یا هزینه های بالای تهیه دارو، مبالغ هنگفت عملهای جراحی، مخارج سنگین‌ بیمارستان و مراکز پزشكی، همه و همه از طریق بیمه درمان امکان پذیر است.

در تمام بیمه ها، اولین واژه ای که با آن برخورد می کنیم بیمه گذار است. اینکه چه شخصی یا اشخاصی میتوانند از پوشش بیمه ی درمان تکمیلی برخوردار گردند؟!

کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه‌گذار که با ارائه رضایت‌‌نامه مبنی ‌بر موافقت با پوشش بیمه‌ای به اتفاق کلیه اعضای خانواده‌‌شان از‌طرف بیمه‌گذار به ‌‌عنوان بیمه‌شده معرفی شده‌اند و حداقل 50‌ درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

بیمه‌گر می‌تواند کارکنان بازنشسته بیمه‌گذار را صرفاً در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به همراه تمام افراد خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند. ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌‌‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌ها) با شرایط زیر مجاز است:

• با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه تشکیل شده ‌باشند.

• پرداخت حق‌‌بیمه سالیانه توسط بیمه‌گذار تضمین شده باشد.

• حداقل 70 درصد اعضای هر گروه به‌ طور هم‌ زمان تحت پوشش قرار گیرند.

اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه‌‌شدگان است.

و اما سایر کلیدواژه ها در این نوع بیمه:

حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و ارادهی بیمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکار افتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

بیماری: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه‌گذار، نقص و اختلال در عمل‌های طبیعی اعضاء مختلف بدن که توسط یک پزشک تشخیص داده شده، تأیید گردد.

حق‌‌بیمه: مبلغی است كه در ‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی كه در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌شود به ‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

تهیه و تنظیم: بهار قربانپور

پایان بخش اول اژه ی بیمه

مطلب قبلیلزوم پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی بیماران MS
مطلب بعدیبیمه دانا به ازای هر سهم 337 ریال سود محقق کرد