علی اصغر دادخواه، مدیر کل تامین اجتماعی قم، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه سنواتی و یا لحاظ کردن به عنوان دیون دولت، لازم است واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی به چند نکته توجه کنند.
وی ادامه‌داد: بیمه‌شدگان زن می توانند با ارائه درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل تصویر شناسنامه مادر، گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذی ربط، در صورت تمایل از افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره‌مند شوند.
وی افزود: معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف شده است که هزینه‌های ناشی از اجرای مصوبه مذکور را هر ساله به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و در صورت عدم پیش‌بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مربوطه را به عنوان دیون دولت درصورت‌های مالی سازمان لحاظ کند.

مطلب قبلیخسارت 6 هزار و 400 میلیارد ریالی سیل به اراضی کشاورزی و تاسیسات زیربنایی خراسان شمالی
مطلب بعدیمیانگین سن بیمه‌شدگان اجتماعی در مازندران ۲۴ سال کاهش یافت