طبق آمار مرداد ماه سال جاری، بیمه های آتش سوزی صدرنشین رشته های بیمه ای از لحاظ تولید حق بیمه در شرکت بیمه “ما” بود.

به گزارش روابط عمومی، بیمه “ما” گزارش فعالیت پنج ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن، نزدیک به 696 هزار فقره بیمه نامه و در حدود  933 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است.

بر اساس این گزارش، در بین رشته های بیمه ای، بیمه های آتش سوزی با سهم 36/25 درصدی از کل حق بیمه تولیدی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده و تنها 4/3 درصد از خسارت های شرکت متعلق به این رشته است. میزان حق بیمه تولیدی رشته آتش سوزی در 5 ماهه سال جاری معادل 3714 میلیارد ریال  و خسارت پرداختی، 133 میلیارد ریال گزارش شده است.

مطلب قبلیآبهای ایران برای شناورهای خارجی امن تر شد/ بیمه رازی به میدان آمد
مطلب بعدیبیمه ایران سقف پرداخت الکترونیکی خسارت ها را 14 برابر افزایش داد