آرشیو : یادداشت

یادداشت : نقش ارزیابان خسارت در صنعت بیمه – علی مراد  مرادی

یادداشت : نقش ارزیابان خسارت در صنعت بیمه – علی مراد مرادی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

یادداشت: توان اقتصادی و توانگری مالی  صنعت بیمه با نرخ شکنی و رقابت ناسالم شکننده است

یادداشت: توان اقتصادی و توانگری مالی صنعت بیمه با نرخ شکنی و رقابت ناسالم شکننده است

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ده عامل کلیدی درعقب ماندگی طرح های نوین بیمه ای در کشور

ده عامل کلیدی درعقب ماندگی طرح های نوین بیمه ای در کشور

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

با توجه به تجربه چند ساله در بخش طرح های خاص و نوین بیمه ای مسائل ومشکلات این رشته مغفول را به شرح دهگانه زیر یاد آوری می نمایم

ریسک‌های فاجعه‌ آمیز

ریسک‌های فاجعه‌ آمیز

۲۰ دی ۱۳۹۶

مدیریت ریسک عبارت است از فرایند ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک. مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که احتمال وقوع زیان وجود داشته باشد. این موضوع برای شرایط پیچیده و رقابتی کسب‌و‌کار در عصر امروز، اهمیت بیشتری پیدا کرده است و مدیران برای بقای بنگاه‌های خود و کاهش زیان، ناگزیرند متعهد به اجرای آن باشند. مدیریت ریسک حوزه‌های گسترده‌ای همچون مسایل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیع‌تری به‌نام حوادث خطرآفرین را در بر می‌گیرد.

تحول در بیمه شخص ثالث با ” کد یکتا “

تحول در بیمه شخص ثالث با ” کد یکتا “

۲۲ شهریور ۱۳۹۶

کمبود نیروی متخصص معضل اساسی صنعت بیمه

کمبود نیروی متخصص معضل اساسی صنعت بیمه

۲۱ شهریور ۱۳۹۶

مثلث برد – برد بیمه با فروش بیمه نامه های الکترونیک

مثلث برد – برد بیمه با فروش بیمه نامه های الکترونیک

۲۱ مرداد ۱۳۹۶