آرشیو : دسته‌بندی نشده

تصادف با خودروی لوکس پایان زندگی نیست!

تصادف با خودروی لوکس پایان زندگی نیست!

01 مهر 1396

بانک یا بیمه عمر کدام یک پربازده تر است؟

بانک یا بیمه عمر کدام یک پربازده تر است؟

30 شهریور 1396

آدمی در طول زندگی خود فراز و فرودهای زیادی را پشت سر می‌گذارد. اتفاقات زندگی هیچ وقت قابل پیش بینی نیستند. گاهی زندگی روی خوش خود را نشان می دهد و آدمی را غرق شادی می کند، به حدی که فرد تمام مشکلات خود را فراموش می کند و خود را خوشبخت ترین آدم روی کره خاکی می داند. گاهی نیز آن چنان با آدمی سرناسازگاری می‌گذارد که انسان آرزوی مرگ خویش را می ‌کند.

طرح فیروزه ای نتیجه عمل به مسئولیت اجتماعی است

طرح فیروزه ای نتیجه عمل به مسئولیت اجتماعی است

29 شهریور 1396

هدف ما تربیت مدیران حرفه ای برای صنعت بیمه است

هدف ما تربیت مدیران حرفه ای برای صنعت بیمه است

29 شهریور 1396

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر شرکت‌های بیمه

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر شرکت‌های بیمه

29 شهریور 1396

بیمه معلم در آستانه ماه محرم از محصول جدید خود رونمایی می کند

بیمه معلم در آستانه ماه محرم از محصول جدید خود رونمایی می کند

28 شهریور 1396

تشکیل کمیته فنی برای بازنگری صورت های مالی

تشکیل کمیته فنی برای بازنگری صورت های مالی

28 شهریور 1396

جلوگیری از صدور بیمه نامه های جعلی با فعالیت سامانه یکتا

جلوگیری از صدور بیمه نامه های جعلی با فعالیت سامانه یکتا

28 شهریور 1396

بیمه سرمد بالاترین میزان رشد به لحاظ ظرفیت مجاز نگهداری را در صنعت بیمه به خود اختصاص داد

بیمه سرمد بالاترین میزان رشد به لحاظ ظرفیت مجاز نگهداری را در صنعت بیمه به خود اختصاص داد

27 شهریور 1396

مذاکره نمایندگان موسسه Capital intelligence با بیمه اتکایی امین

مذاکره نمایندگان موسسه Capital intelligence با بیمه اتکایی امین

27 شهریور 1396