آرشیو : اخبار بیمه گران

پدرخوانده‌های صنعت بیمه، بیشتر دبیرکل سندیکا را انتخاب کرده‌اند/ مدیران شرکت‌های بیمه استان‌های دورافتاده را رها کرده‌اند

پدرخوانده‌های صنعت بیمه، بیشتر دبیرکل سندیکا را انتخاب کرده‌اند/ مدیران شرکت‌های بیمه استان‌های دورافتاده را رها کرده‌اند

17 شهریور 1398

ابطال مصوبه دریافت عوارض از قراردادهای بیمه‌ای

ابطال مصوبه دریافت عوارض از قراردادهای بیمه‌ای

17 شهریور 1398

توسط رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت؛ تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی

توسط رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت؛ تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی

16 شهریور 1398

برداشتن حالت الزامی از مصوبات شورای‌عالی بیمه، به صرف توانگری درست نیست

برداشتن حالت الزامی از مصوبات شورای‌عالی بیمه، به صرف توانگری درست نیست

16 شهریور 1398

کم شدن آیین نامه‌های الزامی منوط به محاسبه فصلی توانگری مالی فصلی شرکت‌ها است

کم شدن آیین نامه‌های الزامی منوط به محاسبه فصلی توانگری مالی فصلی شرکت‌ها است

16 شهریور 1398

الزامی بودن آئین نامه‌ها برای شرکت‌های با توانگری بالا لازم نیست

الزامی بودن آئین نامه‌ها برای شرکت‌های با توانگری بالا لازم نیست

16 شهریور 1398

بیمه، صنعتی رو به جلو و در آستانه بلوغ در کشور است

بیمه، صنعتی رو به جلو و در آستانه بلوغ در کشور است

16 شهریور 1398

اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ها را زمین‌گیر خواهد کرد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ها را زمین‌گیر خواهد کرد

16 شهریور 1398

اعتراضات شرکت‌ها به سندیکا زیاد بود/ دبیرکل جوان انتخاب نمی‌شود/ تصمیم گیرندگان معتقد به حضور افراد با سن بالا هستند

اعتراضات شرکت‌ها به سندیکا زیاد بود/ دبیرکل جوان انتخاب نمی‌شود/ تصمیم گیرندگان معتقد به حضور افراد با سن بالا هستند

14 شهریور 1398

حس آلودگی و فساد در برخی بیمه‌ها وجود دارد

حس آلودگی و فساد در برخی بیمه‌ها وجود دارد

14 شهریور 1398