پژوهشکده بیمه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه را تایید می‌کند

پژوهشکده بیمه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه را تایید می‌کند


" تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها، بر اساس مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی، به پژوهشکده بیمه واگذار شد. "

به گزارش مراقب بیمهاز روابط عمومی پژوهشکده بیمه، مطابق مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع واگذاری تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها و بر اساس دستورالعمل تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه که در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط هیات عامل مصوب شده است، این امر جهت اجرا به پژوهشکده بیمه ابلاغ شد.
در این حکم آمده است: انتظار می‌رود توسعه و گسترش آموزش بیمه‌ای در سراسر کشور از طریق واگذاری امور مربوط به موسسات آموزشی ذی صلاح و نظارت دقیق بر عملکرد آنان فراهم شود.


انتشار : 07 مهر 1398 - 09:07 -- کد خبر: 8904‘98’