نظرسنجی: میزان رضایت نمایندگان و کارگزاران از شرکت بیمه ای خود

نظرسنجی: میزان رضایت نمایندگان و کارگزاران از شرکت بیمه ای خود


" به طور کل میزان رضایت شما از شرکت بیمه ای که از آن نمایندگی یا کارگزاری دارید به چه میزان است؟ "

خبرگزاری مراقب بیمه طی یک نظرسنجی از بین نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه نظرسنجی برگزار کرد که نتایج آن جالب توجه هست. در این نظرسنجی بیش از ۵۰ درصد نمایندگان و کارگزاران از عملکرد شرکت بیمه ای خود در قبال آنها ناراضی هستند.

طبق این نظرسنجی: ۳۶ درصد عملکرد شرکت بیمه ای خود در قبال نمایندگان و بیمه گزاران را بسیار نامناسب – ۱۵ درصد نا مناسب – ۱۸ درصد مناسب – ۱۶ درصد خوب – و ۱۵ درصد بسیار خوب دانسته اند.


انتشار : 02 مهر 1398 - 09:07 -- کد خبر: 8853‘98’