برگزاری مجمع عمومی بیمه زندگی خاورمیانه با حضور ۷۳/۴۴ درصد سهامداران

برگزاری مجمع عمومی بیمه زندگی خاورمیانه با حضور ۷۳/۴۴ درصد سهامداران


" مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه زندگی خاورمیانه با حضور 73/44 درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت صبح دیروز مورخ 29 تیرماه 1398 برگزار شد. "

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه زندگی خاورمیانه با حضور ۷۳/۴۴ درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ، نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت صبح دیروز مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


انتشار : 30 تیر 1398 - 09:04 -- کد خبر: 7928‘98’