گزارش موسسه سوئیس‌ری از بازده صنعت بیمه‌های غیرزندگی در ۸ بازار عمده این صنعت در دنیا

گزارش موسسه سوئیس‌ری از بازده صنعت بیمه‌های غیرزندگی در ۸ بازار عمده این صنعت در دنیا


" بر این اساس در بازارهای عمده بیمه غیرزندگی دنیا بخش بسیار کوچکی از سود صنعت بیمه ناشی از صدور بیمه‌نامه است و قسمت اعظم سودآوری آن ناشی از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای است. حتی در مقاطع بروز بحران مالی عملیات صدور بیمه‌نامه با زیان مواجه است. "

انتشار : 19 تیر 1398 - 11:04 -- کد خبر: 7709‘98’