زمان برگزاری مجمع سالیانه بیمه دانا

زمان برگزاری مجمع سالیانه بیمه دانا


" مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا روز ۲۷ تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. "

به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه، در آگهی دعوت به این مجمع، از تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها خواسته شده تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۷ تیر ماه جاری در محل ساختمان سعدی این شرکت برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.
 در این مجمع ضمن ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۹ بررسی و تصویب خواهد شد.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی، از سایر مواردی است که در دستور کار مجمع قرار دارد.
بر اساس این گزارش، کارت ورود به جلسه مجمع نیز از ساعت ۸ تا ۹صبح روز ۲۷ تیر ماه جاری در محل برگزاری مجمع عمومی شرکت توزیع می‌شود.


انتشار : 18 تیر 1398 - 11:04 -- کد خبر: 7685‘98’