علت هجوم پروانه‌ها به تهران چیست؟

علت هجوم پروانه‌ها به تهران چیست؟


" کارشناس محیط زیست گفت: از ابتدای سال شاهد بارش‌های فراوان بودیم که همین امر منجر به حضور بیشتر حشرات در طبیعت شده است. "

به گزارش خبرگزاری مراقب بیمه، حسین آخانی کارشناس و فعال محیط زیست ، درباره علت هجوم پروانه‌ها به تهران اظهار کرد: این یک امر طبیعی است، چرا که از ابتدای سال شاهد بارش های فراوان بودیم که همین امر منجر به حضور بیشتر حشرات در طبیعت شده است .

وی افزود: حضور حشرات نشان می‌دهند که یک نوع رفتار طبیعی منجر به پایداری طبیعت می شوند.

آخانی گفت: هر چه تعداد گیاهان در طبیعت بیشتر شود، نیاز آن ها به گرده افشانی نیز بیشتر می شود؛ به همین دلیل نه تنها پروانه ها بلکه حشرات دیگر نیز در طبیعت بیشتر دیده می شوند.

وی بیان کرد: حضور حشرات در طبیعت لازم است و هیچ خطری برای گیاهان ندارند.

فعال محیط زیست تصریح کرد: حشراتی همچون پروانه‌ها همیشه در خدمت گیاهان بودند، چرا که یکی ازعوامل گرده افشانی، تولید بذر گیاهی و ذخیره بانک بذری طبیعت هستند.

وی افزود: شب پره ها می توانند منجر به از بین رفتن گیاهان شوند؛ چرا که این حشرات به شکل آفت هستند.

آخانی گفت: وجود پروانه می‌تواند در چرخه هرم غذایی نیز تاثیرگذار باشد، زمانی که حشرات بیشتر شوند غذا برای بسیاری از گونه‌ها نیز فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: علاوه بر پروانه ها ما شاهد افزایش جمعیت زنبورها نیز هستیم که این حشرات به نوعی شکار گر هستند و آفت ها را شکار می کنند .


انتشار : 29 اردیبهشت 1398 - 10:02 -- کد خبر: 6225‘98’