چالش تازه بیمه تعاون در پی عمل تک محوری نظام آبادی، رئیس هیات مدیره

چالش تازه بیمه تعاون در پی عمل تک محوری نظام آبادی، رئیس هیات مدیرهبه بهانه یک انتصاب غیرحرفه ای
استقلال؛ شرط تحقق تعالی سازمانی

در نظریه های مرتبط با علم مدیریت، رهبری یک اصل غیر قابل چشم پوشی است و عملکرد بهترین سازمان ها منوط به اجرای صحیح رهبری و راهبری در سازمان به عنوان یک سیستم است. رهبری در سازمان فضایی را فراهم می کند تا وحدت ایجاد شود و تصمیمات از قدرت و قوام کافی برخوردار باشند.

اگر به هر دلیلی این رهبری دچار تزلزل شود و یا تصمیمات به نحوی اتخاذ شوند که رهبری در سازمان را نادیده انگارند، بدیهی است اولین آسیب متوجه سازمان خواهد بود.

زمانی که در یک سازمان مدیر فرادستی با اتکا به شایستگی و توانمندی انتخاب و اداره سازمان به وی سپرده می شود، تفویض اختیارات و اعتماد عمومی در کنار توانایی های مدیر می تواند منجر به تعالی آن سازمان شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد و مدیر در تصمیم گیری ها از استقلال و قدرت کافی برخوردار نباشد، از هم گسیختگی و ناهماهنگی به شالوده سازمان و مسیر رو به رشد آن آسیب می زند. اخیرا طی خبری اعلام شده است که رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تعاون طی حکمی معاون مدیرعامل در امور شعب و استان ها را انتخاب و معرفی کرده است.

این اقدام که گفته می شود بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل رخ داده، علاوه بر آن که به لحاظ سازمانی مورد قبول نیست، بلکه می تواند عواقب نه چندان مطلوبی را برای شرکت بیمه تعاون به بار آورد. مدیرعامل به عنوان فرد اجرایی سازمان با شناختی که از مسیر حرکت، ایده ها ی خود و نقاط مطلوب برای سازمان دارد سکان این کشتی را به دست گرفته و اگر قرار باشد دیگر سرنشینان هم ولو به نیت کمک به حرکت کشتی اقداماتی نا هماهنگ انجام دهند، حرکت به سمت مقصد مطلوب ممکن نخواهد بود.

به نظر می رسد انجام این اقدام بدون آن که مقتضیات سازمان و نظر مدیرعامل در آن لحاظ شده باشد، می تواند مسیر حرکت را به جهات دیگر مایل کند. سلب استقلال از مدیرعامل این شبهه را در ذهن می افکند که مدیرعاملی که نتواند معاون خود را برای پیشبرد سیاست های سازمانی اش انتخاب کند، چطور می تواند در اجرای سایر برنامه ها و ایده های خود موفق عمل کند و چگونه مدیریتش به رسمیت شناخته خواهد شد؟

این در حالی است که صنعت بیمه با پیچیدگی منحصر به فردی که در آن وجود دارد، تاثیرات این اقدام را گسترده تر می کند. وضعیت بازار و رقابت تنگاتنگ در عرصه بیمه ای کشور، سبب می شود تا هر اقدام نادرست منجر به آسیب جدی به سازمان شود. در بازار قدرتمند بیمه، اعتماد سازی و تخصیص سهم بیشتر از سرمایه بازار به خدمات یک سازمان، هنر و رسالت اصلی یک مدیر توانمند است و این مدیر در مسیرش موفق نخواهد شد مگر زمانی که بتواند تیمی منسجم و متحد با سیاست های خود در بازار اقتصاد را سازماندهی کند.

انتصاب اخیر در شرکت بیمه تعاون، صرف نظر از شخص انتخاب شده برای سمت معاونت در امور شعب و استان ها، اقدامی است که می تواند به رویه منسجم و برنامه ریزی بلند مدت این سازمان آسیب بزند و ضمن احتمال مغایرت با رویکردها و چشم اندازها، مسیر مدیرعامل را برای روبرویی با آینده و بهبود عملکرد سازمان، با تردید مواجه خواهد کرد.

یادداشت:تحریریه خبرگزاری مراقب بیمه

print


انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵ -- کد خبر: 62‘۹۶’

نظر دهید !!!

نظر شما برای “چالش تازه بیمه تعاون در پی عمل تک محوری نظام آبادی، رئیس هیات مدیره”