یادداشت روز/ تحلیلی بر جایگاه نخست یک شرکت بیمه ای

یادداشت روز/ تحلیلی بر جایگاه نخست یک شرکت بیمه ای


" در خبرها آمده بود: «بیمه ملت برای سومین سال متوالی، تنها شرکت خصوصی دارای مجوز قبولی اتکایی خارجی شناخته شد». "

به گزارش خبرنگار مراقب بیمه، خبر کوتاه بود؛ اما سرشار از امید از یک سو؛ و پر از پرسش از سویی دیگر.

امید از آنجایی که با وجود تمام تحریم‌ها، یک شرکت بیمه‌ای توانسته بود خود را بالا بکشد و به همه بگوید: تحریم، تهدید نیست؛ گاهی می‌تواند ترفیع باشد برای شناخت استعدادها و اوج گرفتن. اینکه چنین شرکت بیمه‌ای به عنوان تنها و اولین شرکت بیمه‌ی خصوصی بتواند مجوز قبولی اتکایی خارج از کشور را برای سومین سال پیاپی از سوی بیمه‌ی مرکزی دریافت کند جای خوشحالی دارد و هزاران پیام که یکی از آنها این است: ” با تلاش، امید و همدلی می‌توان به چیزی رسید که در نگاه اول دست نیافتنی است”.

اما این خبر، پرسشهایی را نیز به ذهن متبادر می‌کند:

*راز موفقیت بیمه‌ی ملت در کسب جایگاه نخست چیست؟

* این شرکت بیمه‌ای چه مؤلفه‌ها و سیاستهایی را در پیش گرفته که او را به مدت سه سال، یک نفس و بی‌توقف، پیش می‌برد؟!

*چگونه می‌توان یک برنامه‌ی راهبردی در نظر گرفت ؛ مطابق آن پیش رفت؛ و لحظه‌ای به خود تردید راه نداد؟!

* آیا برنامه‌ریزان و دست اندرکاران این شرکت خصوصی بیمه‌ای، از مدتها پیش برای خود یک نقشه تعیین کرده بودند یا نه پس از کسب موفقیت در اولین سال، به این فکر افتادند که باز هم می‌شود مسیر موفقیت را ادامه داد؟!

 این ها و پرسشهایی از این دست شاید به ذهن ما و خیلی از کسانی که در صنعت بیمه اشتغال دارند، خطور کند. اما آنچه بیش از همه مهم می‌نماید این است: «خواستن، توانستن است». در میان هزاران تحریم و تهدید، فرصت ساختن از تحریمها مهم است؛ نه از تهدیدها، قافیه را باختن.

بهار قربانپور

خبرنگار مراقب بیمه


انتشار : 26 اردیبهشت 1398 - 10:02 -- کد خبر: 6111‘98’