اینفوگرافیک- تورم در فروردین ماه چقدر بیشتر شد؟

اینفوگرافیک- تورم در فروردین ماه چقدر بیشتر شد؟


" تغییرات نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین سال جاری برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۹.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۲.۷ درصد برای دهک دهم حکایت دارد. در این اینفوگرافیک به نرخ تورم در این دو دهک بیشتر پرداخته شده است. "


انتشار : 25 اردیبهشت 1398 - 11:02 -- کد خبر: 6069‘98’