بازدید مدیرعامل بیمه میهن از مناطق سیل زده استان لرستان

بازدید مدیرعامل بیمه میهن از مناطق سیل زده استان لرستاندکتر محمدی در ادامه سفر به استان لرستان در روستاهای سیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خسارتهای وارد شده قرار گرفت.

دکتر محمدی در ادامه سفر به استان لرستان در روستاهای سیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خسارت های وارد شده قرار گرفت.
مدیرعامل بیمه میهن در گفتگوی رودرو با تعدادی از آسیب دیدگان، بر ضرورت تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت های بیمه شدگان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن با توجه به شرایط روستاهای آسیب دیده از سیل ، تعداد ۶ تیم کارشناسی ارزیاب خسارت متشکل از مدیریت های ستادی و کارشناسان شعب و استانهای همجوار معین لرستان به طور همزمان برای تسریع در برآوردها در مناطق سیل زده حاضر شدند.
بنا به این گزارش به محض اتمام ارزیابیها، پرداخت خسارت ها بدون فوت وقت بر اساس روشهای پیش بینی شده آغاز خواهد شد.

کد خبر:۴۱۵۵۹۲۰۸۷

تهیه و تنظیم:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:بیمه میهن

print

انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱ -- کد خبر: 4896‘۹۸’

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید مدیرعامل بیمه میهن از مناطق سیل زده استان لرستان”