از بیمه بدنه چه اطلاعاتی داریم؟

از بیمه بدنه چه اطلاعاتی داریم؟با افزایش قیمت خودرو بیمه بدنه را فراموش نکنیم.

این روزها با توجه به افزایش قیمت خودروها و البته افزایش روزافزون و لحظه ای قیمت آن در کشور بیم تصادف و یا حوادث و بلایای طبیعی رانندگان را دچار ترس و دلهره کرده و اغلب یا خودروی خود را از پارکینگ منزل خارج نمی کنند و یا آنقدر می خواهند با احتیاط رانندگی کنند که متاسفانه حادثه ای آنها را تهدید می کند و البته پیشامدی که هزینه های هنگفتگی برایشان به بار می آورد.

خوب است بدانیم بر خلاف بیمه شخص ثالث بیمه بدنه بیمه ای اختیاری است که فقط خسارت‌های مالی وارد شده به اتومبیل را پرداخت‌ می‌کند و می‌تواند تکمیل کننده بیمه شخص ثالث باشد. به این صورت که اگر در تصادفی مبلغ خسارت از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر حادثه بیشتر باشد، ما به تفاوت مبلغ خسارت وارد شده را‌ می‌توان از بیمه بدنه دریافت کرد.


در این بین۶ نکته مهم در مورد بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وجود دارد که خوب است بدانیم.

۱-در صورتی که در حادثه ای سرنشینان اتومبیل بیمه شده دچار حادثه شوند، تحت پوشش بیمه سرنشین قرار‌ می‌گیرند. این بیمه همراه با بیمه شخص ثالث و بدون نیاز به پرداخت هزینه بیشتر ارائه‌ می‌شود.

۲-قیمت بیمه شخص ثالث بر اساس معیارهایی مثل: کاربری خودرو، سال ساخت و تعداد سیلندر محاسبه‌ می‌شود. در قیمت بیمه بدنه علاوه بر این معیارها، ارزش یا قیمت ماشین هم تأثیرگذار است.

۳قیمت بیمه شخص ثالث بر اساس قانون بیمه مرکزی تعیین می‌شود و در شرکت‌های مختلف تفاوت چندانی ندارد اما قیمت بیمه بدنه با توجه به تخفیف‌های مختلف ارائه شده در شرکت‌های بیمه‌ می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

۴-در بیمه خودرو در صورتی که در طول یک سال حادثه ای برای فرد اتفاق نیفتد، در زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت  به او تعلق‌ می‌گیرد.

۵-تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه،‌ می‌تواند ۱۰ تا ۷۰ از مبلغ حق بیمه را کاهش دهد.

۶-پوشش‌های اصلی بیمه بدنه شامل: حادثه، آتش سوزی و دزدی کلی و پوشش‌های اضافی آن شامل سرقت قطعات خودرو، شکست شیشه، بلایای طبیعی، نوسانات قیمت و…‌ می‌باشد.

حال بهتر است با چند اصطلاح و نکته درباره بیمه های اتومبیل آشنا شویم و بدانیم از چه قوانینی تبعیت می کنند.

۱-اتومبيل تحت رهن‏


فرم پيشنهاد در بيمه بدنه معمولاً يك يا چند پرسش درباره وضع مالكيت‏ اتومبيل دارد. اگر اتومبيل مورد نظر در رهن بانك، مؤسسه يا شخص‏ ديگرى باشد يعنى اين‏كه تمام يا بخشى از هزينه خريد اتومبيل تحت رهن‏ با وام تأمين شده است. اشخاص وام‏دهنده مرتهن نام دارند و بيشتر آنها اصطلاحاً، شركت ليزينگ هستند. چنين شركتى وام خريد اتومبيل را در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك اعطا مى‏كند و تا زمان تسويه وام، از نظر بيمه‏گر، مالك اتومبيل تلقى مى‏شود. بنابراين، در صورت وقوع‏ خسارت براى اتومبيل تحت رهن، شركت ليزينگ در خسارت قابل‏ پرداخت‏ذى‏نفع است. اين‏گونه شركت‏ها معمولاً براى اين‏گونه‏ اتومبيل‏ها، بيمه‏نامه بدنه تهيه مى‏كنند و در اختيار خريدار اتومبيل قرار مى‏دهند. مدت بيمه در اين بيمه‏نامه، متناسب با دوره مستهلك‏ شدن وام‏ خريد اتومبيل، معمولاً بيش از يك سال است.

۲-ارزش بازيافتى‏   اصطلاح مترادف: ارزش لاشه‏


در بيمه بدنه، تعمير اتومبيلى كه دچار خسارت كلى شده باشد معمولاً، مقرون به‏صرفه نيست. البته، چنين اتومبيلى اغلب به دليل سالم ‏ماندن‏ بعضى از قطعات يا قابليت بازيافت برخى از قطعات خسارت ديده آن، ارزش اقتصادى دارد و در بازار خريد و فروش مى‏شود. اين ارزش‏ اقتصادى يا به‏اصطلاح، ارزش بازيافتى اتومبيل را كارشناس خسارت در شركت بيمه تعيين مى‏كند و بيمه‏گذار اختيار قبول يا رد آن را دارد.

۳-ارزش روز اتومبيل‏

اصطلاحات مترادف: ارزش معاملاتى اتومبيل در روز حادثه، قيمت اتومبيل مشابه در روز وقوع حادثه‏

در بيمه بدنه، اگر اتومبيل دچار خسارت كلى شود خسارت قابل‏ پرداخت، بر مبناى ارزش اتومبيل داراى مشخصات مشابه با اتومبيل‏ خسارت‏ديده در تاريخ وقوع حادثه محاسبه خواهد شد. ارزش روز اتومبيل موردنظر عبارت است از قيمت مورد انتظار از فروش اتومبيل‏ مشابه آن در بازار. نگاه كنيد به خسارت كلى.

در خسارت كلى، ملاك محاسبه و تسويه خسارت، ارزش معاملاتى‏ اتومبيل در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه آن خواهد بود

۴-ارزياب خسارت‏

بيمه‏ گذار يا ذى‏نفع در بيمه‏نامه بدنه ممكن است مقدار خسارت‏ ارزيابى ‏شده در اداره خسارت اتومبيل را قبول نداشته باشد. در اين‏ صورت، يك يا چند كارشناس ديگر در اين اداره، خسارت ارزياب ى‏شده را مجدداً بررسى مى‏كند. اگر با بررسى مجدد خسارت، اختلاف طرفين‏ درباره مقدار خسارت حل‏وفصل نشود ارجاع به داورى يك روش ديگر براى حل اين اختلاف است. در جريان اين داورى، ارزياب خسارت‏ اتومبيل مى‏تواند در نقش داور مرضى‏الطرفين يا داور منتخب بيمه‏گر يا بيمه‏ گذار، مقدار خسارت را در ازاى حق‏الزحمه دريافتى از يك يا دو
طرف ارزيابى كند. مقايسه كنيد با كارشناس خسارت. ارزياب خسارت وظيفه بررسى و تحقيق درباره علت و مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه‏گر بر طبق شرايط بيمه‏نامه و مذاكره براى تعديل و تسويه خسارت اعلام‏شده را برعهده دارد. پروانه فعاليت ارزياب خسارت‏ اتومبيل را بيمه مركزى ايران صادر مى‏كند. براى اطلاع بيشتر، مراجعه كنيد به آيين‏ نامه اعطاى پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابى خسارت.
در بيمه شخص ثالث، شخص خسارت‏ديده و بيمه‏گر ممكن است‏ درباره مقدار خسارت مالى قابل پرداخت اختلاف داشته باشند. اين‏ اختلاف معمولاً از طريق مذاكره و توافق دوطرف درباره روش جبران‏ خسارت حل مى‏شود. درغير اين‏صورت، طبق قانون بيمه اجبارى‏ مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص‏
ثالث، كميسيون حل اختلاف مركب از يك قاضى، كارشناس بيمه و كارشناس رسيدگى به تصادفات به اين اختلافات رسيدگى و رأى صادر خواهد كرد. براى اطلاع بيشتر درباره روش‏هاى مقرر براى حل اختلاف‏ شخص خسارت‏ديده و بيمه‏گر در مورد مقدار خسارت مالى قابل‏ پرداخت، ماهيت و نحوه فعاليت كميسيون رسيدگى به حل اختلاف،
طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره‏ حل‏وفصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مى‏توانند از طريق داورى يا مراجعه به دادگاه، موضوع را حل‏وفصل‏
كنند

۵-از بين‏رفتن اتومبيل‏

گاهى به علت وقوع حادثه، خسارت استثناشده يا خسارت غيرقابل‏ جبران در بيمه‏نامه، مانند جنگ و زلزله، تومبيل از بين مى‏رود. در اين‏ صورت، قرارداد بيمه خود به‏ خود فسخ مى‏شود. اين فسخ غير ارادى‏ به‏علت از بين‏رفتن اتومبيل، اصطلاحاً انفساخ بيمه‏نامه نام دارد.در صورتى كه اتومبيل به علت وقوع حوادثى كه تحت پوشش اين‏
بيمه‏نامه نيست از بين برود، بيمه‏نامه منفسخ مى‏گردد با انفساخ بيمه‏نامه، حق‏بيمه باقى‏مانده مدت بيمه به‏صورت‏
روزشمار محاسبه و به بيمه‏گذار مسترد مى‏شود

۶-استفاده در خارج از كشور

اصطلاحات مترادف: پوشش ترانزيت خارج از كشور، تعهدات خارج از كشور در بيمه بدنه; در صورت درخواست بيمه‏گذار، توافق بيمه‏گر و درازاى‏ پرداخت حق‏بيمه اضافى، جبران خسارت احتمالى اتومبيل در زمان‏
استفاده در خارج از كشور نيز تعهد مى‏شود.

بيمه‏گذار ممكن است در زمان استفاده از اتومبيل در خارج از كشور، به شخص ثالث خسارت بدنى و يا مالى وارد كند. بيمه‏نامه شخص ثالث، خسارات واردشده در خارج از محدوده جغرافيايى ايران را پوشش‏ نمی دهد. نگاه كنيد به قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل‏ نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، در ايران، يك نوع بيمه‏نامه شخص ثالث براى جبران اين‏گونه خسارات در چند كشور معين، عرضه و فروخته مى‏شود. براى اطلاع بيشتر، نگاه كنيد به كارت سبز.

پوشش اين بيمه ‏نامه محدود به خسارت‏هايى است كه در محدوده‏ جغرافيايى ايران ايجاد مى‏شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور، مشروط به توافق خاص است

۷-استهلاك‏

گاهى به تشخيص كارشناس خسارت، يك يا چند قطعه اتومبيل‏ خسارت‏ديده، بايد تعويض شود. اگر مدت معينى از سال ساخت چنين‏ اتومبيلى گذشته باشد از خسارت قابل پرداخت بابت قيمت قطعات‏ تعويض ‏شده، مقدارى با عنوان استهلاك كم خواهد شد. نگاه كنيد به‏ كارشناس محاسب. در صورت وقوع خسارت كلى براى اتومبيل، خسارت‏
قابل پرداخت مشمول كسر استهلاك نمى‏شود.ملاك تعيين خسارت جزئى اتومبيل، هزينه تعمير شامل دستمزد
عادله و قيمت روز لوازم تعويضى پس از كسر استهلاك و فرانشيز خواهد بود. ميزان استهلاك براى لوازم تعويضى (به‏جز شيشه و شيشه چراغ‏اتومبيل)، از شروع پنجمين سال ساخت اتومبيل به‏ بعد و براى هر سال پنج‏درصد و حداكثر ۲۵ درصد خواهد بود

۸-خسارت باطرى و لاستيك‏هاى چرخ اتومبيل

به‏ علت وقوع هريك‏ از خطرات بيمه‏شده، تا ۵۰ درصد قيمت نو قابل پرداخت است‏


۹-افزايش قيمت اتومبيل‏

اصطلاح مترادف: نوسان قيمت‏

بيمه‏ گر تعهد دارد حداكثر تا ارزش روز اتومبيل در تاريخ وقوع حادثه (و به‏ شرط اين‏كه بيش از مبلغ بيمه نباشد) خسارت بپردازد. نگاه كنيد به مبلغ‏ بيمه).

 گاهى به علت افزايش عمومى قيمت‏ها يا تورم، قيمت اتومبيل در تاريخ وقوع حادثه بيشتر از قيمت آن در تاريخ شروع‏ بيمه (يا بيشتر از مبلغ بيمه) است. در اين صورت، خسارت قابل‏ پرداخت براى جبران خسارت وارده كافى نخواهد بود و بيمه‏گذار زيان‏ خواهد كرد. براى جلوگيرى از چنين زيانى، بيمه‏گر درازاى دريافت‏ حق‏ بيمه اضافى تعهد مى‏كند تا در صورت افزايش قيمت اتومبيل در مدت‏ بيمه، خسارت قابل پرداخت (براى جبران خسارت احتمالى)، متناسب‏ با اين افزايش قيمت محاسبه شود.

۱۰-اقساط موعد رسيده‏

اصطلاح مترادف: اقساط سررسيدشده‏

بيمه‏گران براى ترغيب دارندگان اتومبيل به خريد بيمه بدنه معمولاً، با پرداخت بخشى از حق‏بيمه به صورت قسطى موافقت مى‏كنند; بدون‏ اين‏كه از اين بابت، حق‏بيمه اضافى بخواهند. اقساط حق‏بيمه بايد در تاريخ‏هاى معين‏شده در بيمه‏نامه و تا پايان مدت بيمه، پرداخت شود. اقساط موعد رسيده به اقساطى مى‏گويند كه تاريخ پرداخت آن رسيده‏
است. ساير اقساط حق‏بيمه، اصطلاحاً اقساط موعد نرسيده تلقى مى‏شود. اگر پرداخت حق‏بيمه به‏صورت قسطى باشد و بيمه‏گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق‏بيمه را نپردازد بيمه‏گر مى‏تواند بيمه‏نامه را فسخ نمايد. اگر بيمه‏گر بيمه‏نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع شرايط خصوصى‏ بيمه‏ نامه خواهد بود .

منبع:خدمات بیمه ای توسعه ایمنی

تهیه و تنظیم :فاطمه محمدی نژاد گنجی


انتشار : 18 اسفند 1397 - 15:12 -- کد خبر: 4344‘97’