رویدادهای بیمه ای کوثر در ده ماه نخست امسال

رویدادهای بیمه ای کوثر در ده ماه نخست امسال نسبت خسارت شرکت بیمه کوثر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد قابل توجهی داشته است.

به نقل از  بانکداری ایرانی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه سال ۹۶ نسبت خسارت بیمه کوثر ۰٫۶۷۵ بوده اما در سال ۹۷ به مبلغ ۰٫۵۴۵ رسیده است که نشان از رشد مداوم شرکت در دوه های مختلف دارد. 

نسبت خسارت، شاخص مهمی است که از تقسیم خسارت پرداختی به ‌حق بیمه دریافتی در یک دوره زمانی برحسب درصد بیان  کرده و وضعیت شرکت  را نشان می دهد.

اجازه می خواهیم در بخش های مختلف این موضوع را بررسی کنیم:

۱-حق بیمه صادره در ۱۰ ماهه  نخست ۹۷ بیمه کوثر معادل ۱۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رقم هشت هزارو ۸۱۵ میلیارد ریالی بیش از ۴۴ درصد رشد داشته.

۲-در بیمه های درمان رشد محسوس دیده می شود یعنی دو هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال و با ۵۷ درصد

۳- در بیمه شخص ثالث و در دوره ذکر شده چهار هزار و ۴۸ میلیارد ریال با  11 درصد

  4- بیمه زندگی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریا ل و با ۶۴  درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تجربه کرده است. 

به سراغ خسارت پرداختی بیمه کوثر می رویم.

خسارت پرداختی شرکت اما نسبت به رشد حق بیمه صادره رشد چندانی نداشته است. 

در ده ماهه منتهی به ۳۰ دی ۹۷ شرکت بیمه کوثر ۶هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اما در سال ۹۶ حدود ۶ هزار میلیارد ریال  خسارت داد که حدود ۱۵ درصد رشد داشته اما حق بیمه صادره ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد.

بیشترین  خسارت متعلق خسارت به بیمه شخص ثالث با رقم سه هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال معادل ۴۶ درصد و بیمه درمان با رقم یک هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد و بیمه زندگی در هر دورشته اندوخته دار و غیر اندوخته دار با مبلغ یک هزار و ۲۸ میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد از خسارتهای پرداختی را شامل شده است

کد خبر:۴۱۵۵۹۰۰۰۱۶۳

تهیه و تنظیم :فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:برگرفته از سایت تحلیلی آیین


انتشار : 17 بهمن 1397 - 09:11 -- کد خبر: 4067‘97’