دور سفرهای کاری مدیرعامل میهن و این بار استان مرکزی

دور سفرهای کاری مدیرعامل میهن و این بار استان مرکزیمدیر عامل بیمه میهن برای بررسی و مشاهده امور مختلف صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به بیمه گذاران از شعب استان مرکزی بازديد کرد .

در اين بازديد، داریوش محمدی به اتفاق هیات همراه از شعب اراک و ساوه بازدید و با کارکنان، نمایندگان و مشتریان استراتژیک شرکت دیدار و تصمیمات لازم جهت بهبود عملکرد شعب توسط مدیرعامل شرکت اتخاذ شد.

همچنین در ادامه بازدید از استان مرکزی مدیرعامل شرکت با مدیران بنیاد مسکن استان مرکزی دیدار و در جریان نحوه خدمات بیمه میهن به کارکنان بنیاد مسکن قرار گرفت.

کد خبر۴۱۵۵۹۰۰۰۱۵۳

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:شرکت بیمه میهن


انتشار : 13 بهمن 1397 - 13:11 -- کد خبر: 3994‘97’