سرمايه گذاري بيمه ميهن در حوزه آموزش و توانمندسازي سرمايه انساني

سرمايه گذاري بيمه ميهن در حوزه آموزش و توانمندسازي سرمايه انسانيدر ادامه دوره های آموزشي شرکت بیمه میهن این بار نوبت به بیمه های عمر و آتیه رسید و بازاريابي بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری این شرکت با حضور مديران، كارشناسان و نمايندگان استان های تهران،البرز،گیلان ،مازندران ،سمنان و مرکزی در شهر تهران  برگزار شد.

کد خبر۴۱۵۵۹۰۰۰۱۵۱

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:شرکت بیمه میهن


انتشار : 13 بهمن 1397 - 13:11 -- کد خبر: 3990‘97’