شرکتهای بیمه رقیب بانکها می شوند؟!/طرح تاسیس شرکتهای تضمین به تصویب مجلس رسید

شرکتهای بیمه رقیب بانکها می شوند؟!/طرح تاسیس شرکتهای تضمین به تصویب مجلس رسیدبه گزارش ریسک نیوز،محمد زاهدنیا،کارشناس ارشد صنعت بیمه با اعلام این موضوع،فعالیت این نوع موسسات را تحولی نوین در تاریخ صنعت بیمه کشور دانست و بهره مندی صحیح از این نوع ابزار اطمینان بخش مالی را به غیر از تسهیل در صدور انواع ضمانتنامه های بیمه ای در رقابت با ضمانتنامه های بانکی، وجود آنها را در توسعه انواع رشته های بیمه ای بویژه بیمه های مهندسی و انرژی تاثیرگذار دانست.
وی بعنوان یکی از طراحان و پیشنهاددهندگان این طرح،بهره مندی شرکتهای تضمین را از خدمات مکمل موسسات اعتبارسنجی ضروری دانسته و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در این خصوص را مستلزم بهره مندی از دانش و تجربیات و مدل های بین المللی و بومی سازی ساختار، فرایندها و شرایط فنی و تخصصی آنها می داند.
زاهدنیا، همچنین از بازگشت و احیای مجدد بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه مسئولیت ناشی از محصول(product liability)در جهت حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی در سال حمایت از کالای ایرانی در مفاد این طرح اشاره کرد و بر عرضه تخصصی و حرفه ای بیمه نامه های مذکور با رعایت مولفه های سنجش ریسک های صادراتی ،بسترهای حقوقی ریکاوری و استاندارد محصولات تاکید نمود.
لازم به توضیح است که بیمه مرکزی برای ایجاد سازوکار شرکتهای تضمین چهار ماه و برای عرضه بیمه اعتبار صادراتی و مسئولیت ناشی از محصول سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فرصت دارد.

print


انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰ -- کد خبر: 3322‘۹۷’

نظر دهید !!!

یک دیدگاه برای “شرکتهای بیمه رقیب بانکها می شوند؟!/طرح تاسیس شرکتهای تضمین به تصویب مجلس رسید”