شرکت های بیمه و نرخ های متفاوت و سرگردانی بیمه گزاران

شرکت های بیمه و نرخ های متفاوت و سرگردانی بیمه گزاراندر کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران مطرح شد:

سید مجتبی عطری از کارگروه بیمه های درمان و پاسخ به این سوال خبرنگار مراقب بیمه که چرا شرکت های بیمه نرخ های مشخص و نزدیک به همی در رابطه با بیمه های درمان ندارند و وجود برخی خودزنی ها و نرخ شکنی ها از سوی معدود شرکت های بیمه جای سوال برای بیمه گزاران ایجاد میکند گفت:

سقف ها و تعهدات پوشش بیمه در آیین نامه شماره  ۷۴  بیمه مرکزی مشخص شده.شرکت های بیمه مجاز نیستند خارج از این پوشش ها پوششی را ارائه کنند.پذیرش ریسک بیمه فقط مربوط به همان پوشش های مشخص شده است.شرکت های بیمه گاهی نرخ هایی را در نظر میگیرند که اغلب دور از تصور است طوری که با این حق بیمه های غیر منظقی و بسیار پایین،پوشش خاصی نمی شود  برایشان متصور شد.این شرکت ها نه تنها در این بخش هیچ سودآوری ندارند بلکه بیش از ۱۰۰ درصد زیان ده خواهند بود.

ولی گاهی برخی شرکت های بیمه،بیمه گذارانی را بر میگزینند که سابقه درخشان آنها را می دانند ولی مشکل اینجاست که برخی دیگر به گران بودن معروف می شوند و برخی هم به ارزانی شهره اند و جمعیت نیازمند بیمه با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی اغلب به سمت شرکت های ارزان قیمت میروند.

دلیل گرایش بیمه گزار به این بخش هم مشخص است.

حال سوال اینجاست آیا این حق بیمه بالا منطقی است و آن حق بیمه پایین معقول و درست است؟

این موضوعات در سندیکا و در جمع مدیران عامل بیمه ها بررسی خواهد شد.امیدواریم جواب مناسبی دریافت کنیم

کد خبر:۴۱۵۵۹۰۰۰۶۹

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:نشست تخصصی در سندیکای بیمه ایران- مراقب بیمه

print


انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۹ -- کد خبر: 2910‘۹۷’

نظر دهید !!!

نظر شما برای “شرکت های بیمه و نرخ های متفاوت و سرگردانی بیمه گزاران”