ميزباني دهمين نشست شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه با بيمه البرز

ميزباني دهمين نشست شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه با بيمه البرزمديرعامل بیمه البرز در این نشست گفت چالش هاي اساسي صنعت بيمه حذف نظام تعرفه اي بود كه يكي از نتايج سوء آن رقابت بر سر نرخ و در نهايت نرخ شكني برخي شركت هاي بيمه بود. بهتر بود پيش از حذف نظام تعرفه اي نهاد ناظر يك نظام مالي موثر را پيش بيني مي كرد و حاشيه توانگري مطابق با ويژگي‌هاي كشورمان را براي شركت هاي بيمه مشخص مي ساخت، البته بازار كنوني صنعت بيمه كشور متعادل شده است و شركت هاي بيمه كمتر به نرخ شكني مي پردازند به این دلیل که نرخ شكني، آثار منفي مالي زيادي براي اين شركت ها به بار آورد.

سيد رسول تاجدار در ادامه گفت: شركت هاي بيمه براي ماندگاري در بازار بيمه بايد رقابت را از قيمت به خدمات منتقل سازند و همين امر را مي توان از طريق شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه به مديران فني ذيربط منتقل كرد

به گفته مديرعامل بيمه البرز چالش اساسي ديگر در صنعت بيمه،‌ نرخ ارز است كه بايد با رعايت منافع بيمه گزاران و شركت‌ها،‌ الگوي مناسبي براي پوشش دادن تغييرات نرخ ارز از سوي صنعت بيمه ارايه شود تا شركت هاي بيمه و همچنين بيمه‌گزاران دچار مشكل نشوند.
باید دقت داشت که در پنج سال گذشته،‌ نسبت بدهكاران سنواتي به حق بيمه رشد قابل توجهي داشته است كه بايد كنترل شود چون در اينصورت توان ايفاي تعهدات شركت هاي بيمه كاهش خواهد يافت و اگر شركتي توان ايفاي تعهدات را نداشته باشد به ورطه ورشكستگي خواهد رسيد.
نکته دیگر افزايش تعداد شركت هاي بيمه در چند سال اخير است‌ در مدت زمان كوتاهي تعداد شركت هاي بيمه به ۳۲ شركت افزايش يافت غافل از اين كه نيروي انساني کافی و مفید در زمینه بازاریابی،اخلاق حرفه ای،جذب پرتفو و نیز در بخش های بالاتر جهت صدور و پرداخت خسارت و جلب و جذب مشتری وجود ندارد.

در این میان نباید از تاثير تحريم ها بر صنعت بيمه كشور غافل باشیم. تمام مشكلات صنعت بيمه كشور ناشي از اعمال تحريم ها نيست بلكه بخشي از اين مشكلات به دليل نگاه صرفا اجتماعي دولتمردان به شركت هاي بيمه و تحميل عوارض سنگين بر اين صنعت و عدم اعمال كنترل‌هاي داخلي مناسب توسط شركت‌هاي بيمه است.

به گفته آقای تاجدار نگاه اجتماعي دولت به خاطر حمايت از افراد جامعه صحيح است اما نبايد اين نگاه صرفا اجتماعي باشد چون شركت هاي بيمه هم يك بنگاه اقتصادي هستند كه بايد پاسخگوي ذينفعان خود از جمله سهامداران باشند اما در شرايط كنوني و تحميل عوارض سنگين به شركت هاي بيمه سبب شده است بازدهي سهام بيمه اي به كم‌تر از ۱۲ درصد برسد و همين امر سبب ايجاد نارضايتي سهامداران شده است. هم اكنون سهامداران هيچ انگيزه اي براي مشاركت در افزايش سرمايه ندارند.

وي در آخر تاكيد كرد: در شرايط كنوني نقش شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه بسيار با اهميت است چون مي توانند مديريت هاي فني را كنترل و رهبری كنند و حتي مي توانند با پررنگ ساختن مديريت ريسك در شركت هايشان جلوي نرخ شكني و كاهش بي رويه نرخ حق بيمه را بگيرند.

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع: بیمه البرز منتشر شده در تاریخ ۱ آبان

print


انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸

نظر دهید !!!

نظر شما برای “ميزباني دهمين نشست شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه با بيمه البرز”