«اولین جایزه مدیریت دانش به شرکت بیمه پاسارگاد رسید»

«اولین جایزه مدیریت دانش به شرکت بیمه پاسارگاد رسید»در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه بیمه پاسارگاد “اولین جایزه مدیریت دانش” را از آن خود کرد.

به جهت تلاش های روزافزون و بی وقفه بیمه پاسارگاد در جهت گسترش اصول و مبانی علمی و کاربردیِ مدیریت دانش و کمک به طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش این جایزه به بیمه پاسارگاد رسید.

لازم به ذکر است در هر سازمان  مدیریت دانش یک ضرورت و زنجیره ارتباط است که شامل مدیریت دانش (ایجاد، تسهیم و بکارگیری)،دارایی‌های دانش(سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی)،خدمات و محصولات(پروژه، سرمایه گذاری، فرآیندها) و تأثیرگذاری (سازمان، منطقه و جهان) می باشد. نقش مدیریت در این تعریف استراتژی‌های دانشی، پایه‌ریزی فرهنگ دانشی، حمایت و پشتیبانی های مورد نیاز است و برای توسعه،سطح سازمان‌ها را بر اساس ارزیابی معیارهای این زنجیره مشخص می کند.در پایان بیان می شود به همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و حضور اندیشمندان و صاحبنظران توسعه کشور کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در روز ۲۵ مهر ۱۳۹۷ برگزار شد.

تهیه و تنظیم خبر:فاطمه محمدی نژاد گنجی

منبع:شرکت بیمه پاسارگاد

print


انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

نظر دهید !!!

نظر شما برای “«اولین جایزه مدیریت دانش به شرکت بیمه پاسارگاد رسید»”