بیمه سامان برنده مناقصه پتروشیمی امیرکبیر

بیمه سامان برنده مناقصه پتروشیمی امیرکبیرشرکت پتروشیمی امیرکبیر  به منظور تحت پوشش قرار دادن بیمه باربری محصولات این شرکت، مناقصه عمومی برگزار کرد.

در این مناقصه که با حضور تعدادی از شرکت های بیمه از جمله بیمه سامان برگزار شد، شرکت پتروشیمی امیر کبیر بعد از دریافت پیشنهادهای شرکت کنندگان و ارزیابی شرایط متقاضیان، شرکت بیمه سامان را به عنوان برنده مناقصه معرفی کرد .
بر این اساس، پوشش بیمه باربری صادراتی محصولات شرکت پتروشیمی امیرکبیر از این پس بر عهده بیمه سامان خواهد بود.
شركت پتروشيمي اميركبير يكي از بزرگتـريـن واحدهاي پـلي الفيـني كشور با تـوليـد سالانـه ۷۰۰ هزارتـن انواع پلي اتيلن سبك، سبك خـطي، سنگيـن، مـواد اوليـه مورد نيـاز در صنايـع پايــیــن دستي همچنين تـوليـد سالانـه ۲۰ هزار تــن به عنـوان كوپليــمر مصـرفي و محصـول بوتادين به ميـزان ۵۱ هزار تـن فعال است که این محصولات از طريـق اداره بـازرگـانـي مجتـمع در دو بخش داخلي و خارجي عرضه می شود.

print


انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۷

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بیمه سامان برنده مناقصه پتروشیمی امیرکبیر”