فصل شکوفايي بيمه دانا از راه می رسد

فصل شکوفايي بيمه دانا از راه می رسدنايب رئيس هيأت مديره و مدير عامل بيمه دانا، تمرکز فعاليت در رشته هاي بيمه اي سودده را مورد تأکيد قرار داد و اعلام کرد: فصل اول سال ۱۳۹۸ به ياري خدا شکوفايي اين شرکت خواهد بود.
ابراهيم کاردگر در جلسه هم انديشي تبيين سياست‌هاي جديد اين شرکت که در محل ساختمان سعدي بيمه دانا برگزار شد، ضمن ابراز خشنودي از بازگشت دوباره به اين شرکت، حمايت، همدلي، همکاري و تعامل همه جانبه را از پارامترهاي اساسي براي رسيدن به رشد و بالندگي عنوان کرد و اظهار داشت: پتانسيل و ظرفيت بالاي سرمايه انساني شرکت، مهمترين و ارزشمندترين سرمايه بيمه دانا بوده که با صبر و تلاش مضاعف اين ظرفيت عظيم، مي توان به اهداف متعالي و شايسته اين شرکت باسابقه و خوشنام دست يافت. در اين راستا، حفظ شأن و کرامت سرمايه انساني و ارتقاي سطح رفاه و معيشت آنان و به تبع آن ارتقاي بهره وري سازماني و همچنين ذينفعان از اهم برنامه هاي ما خواهد بود.
در اين جلسه که اعضاي هيأت مديره، معاونان مدير عامل، مديران ستادي و اجرايي حضور داشتند، دکتر کاردگر لزوم جمع‌آوري و ارائه اطلاعات و آمار عملکرد شرکت را مورد تأکيد قرار داد و افزود: براي رفع مشکلات و دستيابي به پرتفوي سودده بايد همه دست به دست هم داده و با تلاش مضاعف در حوزه‌هاي مختلف بويژه وصول مطالبات و ارائه راهکارهاي عملياتي در جهت رشد و پيشرفت شرکت گام برداريم.
وي حفظ اطلاعات شرکت را حياتي و مهم توصيف کرد و ورود به حاشيه را موجب آسيب ديدن برنامه‌ها و اهداف سازماني دانست و افزود:  فراهم کردن امکانات و ابزارهاي مختلف براي فعاليت در رشته‌هاي بيمه‌اي سودده بسیار حائز اهمیت است
کاردگر تأکيد کرد: براي اينکه شرکت سود مناسبي داشته باشد، ضرورت دارد آناليز صحيح ريسک توسط مديران فني به دقت دنبال شود و کنترل خسارت توسط مديران فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب به طور دقيق و پيوسته صورت پذيرد. لذا ما مي‌کوشيم روزانه نبض شعب را کنترل و داشبورد مديريتي را کامل کرده و در اختيار تمامي مديريت‌هاي فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب قرار دهيم.
وي کوتاه کردن فرآيندهاي صدور و خسارت مبتني بر آئين‌نامه‌هاي بيمه مرکزي را موجب افزايش بهره‌وري دانست و فراهم کردن بستر مناسب براي نرخ‌دهي روساي شعب را از جمله وظايف و رسالت‌هاي مهم مديران فني دانست. وي همچنين تأکيد کرد معاونان فني، مديران، سرپرستان مناطق و رؤساي شعب، بايد تحليل مالي داشته باشند و بدانند در صورت عدم تحقق بودجه چه تأثيري در وضعيت صورت‌هاي مالي شرکت رخ خواهد داد.
مدير عامل بيمه دانا، افزايش وصولي به ميزان حداقل۸۰% بدون در نظر گرفتن سهم بيمه‌هاي زندگي از تکاليف آنها عنوان کرد و اظهار داشت: آمار يکي از ابزارهاي اصلي در تحليل مسائل فني بوده و لازم است که در سطوح مختلف معاونان، مديران فني، سرپرستان مناطق و روساي شعب نسبت به اين مهم اهتمام داشته و اشراف لازم حاصل شود.
وي يادآور شد که علاوه بر حفظ و ارتقاي جايگاه بيمه دانا در صنعت بيمه، توليد پورتفوي سودده بايد به عنوان يکي از اهداف راهبردي شرکت قرار گيرد.
کاردگر، اجراي دقيق آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مورد تأکيد قرار داد و اظهار داشت: بيمه دانا به عنوان خوشنام ترين برند بيمه هاي اشخاص، به جايگاه اول خود در اين حوزه بازگردد و بتواند همچون گذشته پيشرو و سياست گذار حوزه درمان در صنعت بيمه بازرگاني باشد.
وي در بخش پاياني اظهارات خود، ضرورت تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي را براساس اولويت در طول چهار فصل خواستار شد و علاوه بر اهتمام به حسابرسي و کنترل داخلي، آموزش و تحقيقات بر اساس روش هاي علمي و عملياتي جديد، بارديگر بر همدلي، همکاري و تعامل همه جانبه تمامي کارکنان براي افزايش فعاليت‌ها در جهت جذب پرتفوي سودده تأکيد کرد.

 

بهار قربانپور

print


انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷

نظر دهید !!!

نظر شما برای “فصل شکوفايي بيمه دانا از راه می رسد”