کمبود نیروی متخصص معضل اساسی صنعت بیمه

کمبود نیروی متخصص معضل اساسی صنعت بیمه


یکی از ارکان توسعه اقتصادی درهر کشوری صنعت بیمه است . بیمه به لحاظ ایجاد سازوکار جهت کاهش ریسک هر فعالیت ،  از گذشته مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است . پیشرفت بیمه در هر کشوری با میزان توسعه یافتگی آن ارتباط مستقیم دارد. ترمیم وضعیت اقتصادی ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و متعاقبا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضعیت معیشت افراد ، حفظ ثروت ملی وتشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند.

صنعت بیمه در دنیا از جایگاه  ویژه ای برخوردار است و باعث ایجاد رفاه در جامعه می شود. در جوامع توسعه‌یافته این صنعت با تنوع و نوآوری در ارائه خدمات توانسته جای خود را در فرهنگ عمومی باز کند.

به همین منظور به سراغ “یونس مظلومی” مدیرعامل بیمه تعاون رفته و با وی به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

“یونس مظلومی” مدیرعامل بیمه تعاون در خصوص کمبود نیروی متخصص درصنعت بیمه گفت  :  متاسفانه کماکان فقر دانش و کمبود افراد متخصص دراین صنعت احساس شده  و باید این معضل را برطرف کرد.

مدیرعامل بیمه تعاون درمورد نقش تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر صنعت بیمه افزود : با توجه به اینکه سودی که صنعت بیمه در بخش پس انداز بیمه های عمر و سرمایه گذاری پرداخت می کند ، کاهش نیافته است ، تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر صنعت بیمه مثبت بوده و باعث  افزایش فروش بیمه های عمر وسرمایه گذاری می شود.

مظلومی در خصوص نقش کم رنگ صنعت بیمه دراقتصاد کشور ادامه داد : صنعت بیمه به دو بخش عمده ، بیمه های زندگی وغیر زندگی تقسیم می شود . درسایر کشورها صندوق های بازنشستگی جز صنعت بیمه محسوب می شوند و نقش بیمه های زندگی پررنگ است . درایران درصورتی که صندوق های بازنشستگی تحت سیطره صنعت بیمه درآیند، تولید این صندوق ها جز و تولید و عملکرد صنعت بیمه شده و منجر به ایفای نقش پر رنگ  صنعت بیمه در اقتصاد کشور خواهد شد.

وی در خصوص رواج صحنه سازی برای گرفتن خسارت در بخش ثالث تصریح کرد : این روزها  شاهد رواج خود زنی و جراحت های ساختگی ، حتی تصادفاتی که منجر به نقض عضو ، شکستن استخوان وضررهای جسمی عمدی توسط برخی افراد متخلف هستیم که متاسفانه صنعت بیمه را مجبور کرده  هزینه های هنگفتی را پرداخت کند.

مظلومی ادامه داد :  شرکت های بیمه با کنترل خسارات به روش سیستماتیک و اشتراک گذاشتن اطلاعات در خصوص خسارات با دیگر شرکت های بیمه می توانند به کنترل این گونه مسائل کمک کنند.

مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به آیین نامه ۶۰ در خصوص سهم بیمه ها در بانک ها گفت : باید طبق این آیین نامه ۳۰درصد منابع قابل سرمایه گذاری شرکت های بیمه دراختیار بانک ها و یا به صورت اوراق مشارکت قرارگیرد.

مظلومی در مورد تاثیر خصوصی سازی بر صنعت بیمه تصریح کرد : خصوصی سازی با نیمه رقابتی کردن صنعت بیمه تاثیر مثبتی بر این صنعت گذاشته است . ورود بیمه های جدید منجر به احساس نیاز به رقابت  در بین سایر بیمه ها “حتی بیمه ایران با دارا بودن ۴۰ درصد سهم  بازار بیمه” شده است .

وی با اشاره به  نقش نمایندگان شبکه های فروش در صنعت بیمه خاطرنشان کرد : نمایندگان فروش از لحاظ کمیت افزایش یافته اند ،  اما متاسفانه از نظر کیفیت شاهد  پیشرفتی دراین بخش نبوده ایم  . شرکت های بیمه با انتقال دانش ، مهارت وآموزش به آنها باید به جبران کمبودها دراین بخش کمک کنند.

مظلومی درمورد نقش ارزیابان خسارت درصنعت بیمه ادامه داد : نمایندگان فروش با توجه به مستقل بودن حرفه شان از شرکت های بیمه ، باید با درک مناسب از  نیازهای شرکت بیمه خسارات را پرداخت کنند.

مدیرعامل بیمه تعاون در پایان با اشاره به برنامه های شرکت بیمه تعاون یاد آور شد : استراتژی اقیانوس آبی رویکرد بیمه تعاون است  . قصد داریم  با  ورود به  بازارهایی که رقابت در آنها کمتر است، بیمه نامه هایی راکه به آنها توجه ای  نمی شود با  روش های جدید ارائه کنیم.

سمیرا بابایی

عصر اقتصاد

print


انتشار : ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶
تعداد بازدید : 250


نظر دهید !!!

نظر شما برای “کمبود نیروی متخصص معضل اساسی صنعت بیمه”

قالب وردپرس