پرداخت ۵۲۷ میلیارد ریال خسارت معوق بیمه میهن / نوسازی با تیم مدیریت نو

پرداخت ۵۲۷ میلیارد ریال خسارت معوق بیمه میهن / نوسازی با تیم مدیریت نوبه گزارش مراقب بیمه از روابط عمومی بیمه میهن، محمد مهدی عزیزی معاون فنی بیمه های غیرزندگی این شرکت گفت: با تغییر مدیریت در شرکت بیمه میهن به منظور انجام تعهدات معوق شده شرکت در قبال زیاندیدگان از تاریخ ۱/۱۰/۹۶ لغایت ۳۱/۴/۹۷ بیش از ۲۱۰۰ پرونده خسارت به مبلغ ۵۲۷ میلیارد ریال در رشته بیمه شخص ثالث پرداخت گردیده است. ضمناً افزایش نسبت خسارت در رشته مذکور به دلیل کاهش پرتفوی این رشته در جهت اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت بوده است بدیهی است با کاهش تعهدات و رشد پرتفوی مناسب شرکت نسبت خسارت در ۶ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری خواهد داشت.


انتشار : 13 مرداد 1397 - 12:05 -- کد خبر: 2067‘97’