کاهش ضریب خسارت بیمه درمان در مراکز درمانی

کاهش ضریب خسارت بیمه درمان در مراکز درمانیبه گزارش مراقب بیمه از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سید محمد علیپور با اشاره به ضریب خسارت بالای بیمه درمان و تخلفات متعدد در این حوزه بر لزوم نظارت هماهنگ شرکتهای بیمه  بر مراکز درمانی برای ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان و کاهش تخلفات تاکید کرد و گفت: نظارت بر خدمات بستری در بیمارستان و مراکز ارائه خدمات پزشکی طرف قرارداد شرکتها می تواند باعث پیشگیری  از برخی سوء استفاده ها در بیمه درمان شود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به نقائص موجود در بررسی پرونده های خسارتی حوزه درمان ، گفت: تنوع خدمات بیمه درمان باعث تقلباتی در این حوزه می شود که ممکن است از زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی تا زمان تسویه حساب رخ دهد. هم اکنون هرکدام از شرکتهای بیمه به روش خود نظارت و کنترل می کنند که عمدتاً به بررسی پرونده های خسارتی  و بعد از ترخیص خلاصه می شود و بدیهی است بسیاری موارد پس از ترخیص قابل بررسی نیست.
علیپور افزود: برای رفع مشکلات موجود در این زمینه طرح نظارت در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در کارگروه تخصصی درمان سندیکا تهیه شد و به شورای عمومی سندیکا ارائه شده است. این طرح می تواند باعث یکپارچگی خدمات شرکتها، کاهش هزینه های اداری، حفظ منابع و  هم افزایی صنعت در حوزه نظارت شود.
وی خاطرنشان ساخت: آمار بیمه شدگان حوزه درمان در سال ۹۶  جمعیتی بیش از ۱۲ میلیون نفر و  مبلغ خسارت درمان در این سال بالغ بر ۶۰ هزار میلیاردریال بوده است که حدود یک سوم آن خسارتهای بیمارستانی است. که حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال فقط به بیمارستانهای طرف قرار داد و ۱۲ هزار میلیارد ریال تنها  به ۴۰ بیمارستان خسارت پرداخت شده است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران  درباره انواع تخلفات و تقلبات حوزه درمان و خسارتهای مالی ناشی از آن اظهار داشت: در مجموع برآورد بخش های فنی سندیکا نشان می دهد نزدیک به ۲۰ درصد از صورتحسابهای درمانی ارائه شده به شرکتها غیرضروری، غیرواقعی و یا دارای قابلیت مدیریت و کنترل است که اگر تنها ۳۰ درصد آنها کاهش یابد، ۱۵۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی در پی خواهد داشت.
گفتنی است طرح نظارت بر مراکز درمانی که توسط کارگروه تخصصی درمان تهیه شده است در مرحله بررسی  توسط اعضا شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران قرار دارد.


انتشار : 26 تیر 1397 - 09:04 -- کد خبر: 1838‘97’