آزادي ۱۶زنداني حوادث رانندگي از زندان کاشان

آزادي ۱۶زنداني حوادث رانندگي از زندان کاشانبه گزارش مراقب بیمه از روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني، رييس زندان کاشان جرايم اين تعداد زنداني را حوادث رانندگي بيان کرد و گفت: پنج مورد از اين حوادث منجر به فوت و  بقيه صدمه بدني است.

سيد رضا موسوي افزود: بدهي ۹ميليارد و ۷۰۰ميليون ريالي ۹نفر از مددجويان از طريق صندوق تامين خسارت هاي بدني تامين شده و دو ميليارد و ۳۷۷ميليون ريال از بدهي دو زنداني ديگر را هم شرکت بيمه پرداخت کرده است.

وي گفت: دو نفر ديگر از مددجويان زنداني هم که مشمول پوشش بيمه اي نمي شد بدهي اين دو زنداني هم از طريق ستاد ديه تامين و به شرکت هاي بيمه مربوطه ارسال شد.

رييس زندان کاشان افزود: بدهي ۲۰۰ميليون ريالي يکي ديگر از مددجويان زنداني هم را ستاد ديه تامين کرد.

print

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱

نظر دهید !!!

نظر شما برای “آزادي ۱۶زنداني حوادث رانندگي از زندان کاشان”