آزادی ۲۵هزار زندانی حوادث رانندگی

آزادی ۲۵هزار زندانی حوادث رانندگی


"ميزان پرداختي در مقايسه با 46 سال گذشته صندوق (1392-1347 ) يعني از ابتداي تأسيس تا سه سال و ده ماه اخير، حدود 14/2 برابر مي‌باشد. ميانگين خسارت پرداختي سه سال ده ماه اخير حدود 8.785 ميليارد ريال ساليانه مي‌باشد كه در مقايسه با 46 سال گذشته كه 276 ميليارد ريال بوده است، 3183 درصد افزايش داشته است."

به گزارش  مراقب بیمه از روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني کشور ، اين نهاد در نزديک به ۴ سال اخير با پرداخت افزون بر ۲۷٫۲۳۳ ميليارد ريال خسارت به مردم در سراسر كشور، حمايت جدي از قربانيان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه  پوشش بيمه‌اي حوادث رانندگي داشته است.

بنابر اين گزارش اين ميزان پرداختي در مقايسه با ۴۶  سال گذشته صندوق (۱۳۹۲-۱۳۴۷ ) يعني از ابتداي تأسيس تا سه سال و ده ماه اخير، حدود ۱۴/۲ برابر مي‌باشد. ميانگين خسارت پرداختي سه سال ده ماه اخير حدود ۸٫۷۸۵ ميليارد ريال ساليانه مي‌باشد كه در مقايسه با ۴۶ سال گذشته كه ۲۷۶ ميليارد ريال بوده است، ۳۱۸۳ درصد افزايش داشته است.

در طي اين مدت، در كنار رسالت اصلي صندوق كه حمايت جدي از قربانيان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بيمه‌اي در سراسر كشور بوده است، با همكاري دو نهاد صندوق تأمين خسارتهاي بدني و ستاد ديه، افزون بر ۲۴٫۸۶۲  نفر از زندان آزاد و يا از زنداني شدن مقصر جلوگيري شده است و سرانه اين فعاليت در طي سنوات اخير بالغ بر ۸٫۰۲۰ نفر مي‌باشد.

اقدام جدي در راستاي جبران تفاوت ديه زن و مرد و پرداخت مابه‌التفاوت آن در اجراي مفاد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي براي اولين بار در سطح كشور بطوريكه در طول ۱۰/۳ سال اخير، افزون بر ۱۱۶ ميليارد ريال توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت گرديده است.
تمهيدات گسترده‌اي در سطح صندوق جهت كاهش طول دوره رسيدگي و پرداخت غرامت صورت پذيرفته است كه نتيجه اين اقدامات بيانگر كاهش ميانگين طول دوره رسيدگي در طول ۴ سال گذشته از ۳ ماه به حدود ۱۰ روز بوده و در شرايط حاضر خوشبختانه طول دوره مذكور به ۵ روز كاهش يافته است.

رشد منابع مالي صندوق در اين مدت در قياس با سنوات ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ (۴۶ سال گذشته) بيانگر رشدي معادل ۲۳۶ درصد مي باشد كه اين امر متأثر از عملكرد صحيح صندوق در ۲ حوزه زير مي‌باشد:

– خالص ارزش افزوده منابع صندوق: خالص مانده منابع صندوق در پايان سال ۱۳۹۲ كه ناشي از عملكرد سنوات ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ مي‌باشد جمعاً معادل۵٫۷۵۷ ميليارد ريال بوده است كه اين مبلغ در پايان دوره مياني سال ۱۳۹۶ (۹/۳ سال عملكرد) معادل ۳۲٫۷۰۱ ميليارد ريال گرديده است كه اين موضوع بيانگر رشد ۵۶۸ درصدي خالص منابع مازاد صندوق در طول ۱۰/۳ سال اخير در مقايسه با ۴۶ سال عملكرد صندوق مي باشد.
– بازدهي منابع سرمايه گذاري صندوق با ميانگين نرخ بازدهي منابع سرمايه گذاري شده صندوق در طول ۱۰/۳ سال گذشته معادل ۵/۲۸ درصد مي باشد كه در قياس با سنوات گذشته (۱۳۴۷ لغايت ۱۳۹۲ – ۴۶ سال گذشته) كه بطور متوسط ۱۸ درصد بوده است حداقل ۵/۱۰ درصد بازدهي بيشتر بوده است كه ناشي از مديريت بهينه منابع در راستاي ارائه خدمات مناسبتر به گروه هدف مي باشد.

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه عملكرد مديريت منابع مالي صندوق در طول دوره اخير در مقايسه با متوسط صنعت و متوسط نرخ بازدهي اقتصادي كشور در بهينه ترين شرايط بيانگر بي بديل بودن عملكرد صندوق در مقايسه با تمام صنايع و بازدهي هاي اقتصادي كشور مي باشد.


انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
تعداد بازدید : 172


نظر دهید !!!

نظر شما برای “آزادی ۲۵هزار زندانی حوادث رانندگی”

قالب وردپرس